14น. 48ว.

"ใยแมงมุม" บทประพันธ์ของอากูตางาวะ ริวโนซูเกะ

บทอ่านฟังเพลิน

ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 รับชมได้ถึง 9 ตุลาคม 2569

บทอ่านฟังเพลินนำเสนอเรื่องสั้นและบทความจากญี่ปุ่นสู่โลก ครั้งนี้เป็นเรื่อง "ใยแมงมุม" ผลงานของอากูตางาวะ ริวโนซูเกะ หนึ่งในนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงเด่นดังในวงการวรรณกรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่น ผลงานที่ตั้งคำถามถึงความหมายของชีวิตและความโฉดเขลาของมนุษย์จูงใจนักอ่านจำนวนมากมานานหลายสิบปี

"ใยแมงมุม" เขียนขึ้นโดยอิงจากโลกทัศน์ของพุทธศาสนิกชนที่ว่า คนเรานั้นเวียนว่ายตายเกิด คนที่ทำชั่วต้องตกนรก และสวรรค์จะเป็นปลายทางสุดท้ายของคนที่รู้แจ้งจากการฝึกบำเพ็ญตนเท่านั้น ในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าทรงให้โอกาสอันคาดไม่ถึงแก่ชายคนหนึ่งในนรก ชายผู้นั้นจะใช้โอกาสนี้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดหรือไม่ ไปติดตามกัน

photo
photo
photo
photo

เค้าโครงรายการ