14น. 39ว.

ทูตประชาสัมพันธ์เมืองฟูจู

บันทึกการทำงานในญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 17 มีนาคม 2565 รับชมได้ถึง 17 มีนาคม 2566

รายการบันทึกการทำงานในญี่ปุ่นนำเสนอชีวิตของชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่น ครั้งนี้เราพาไปพบกับคุณอนิกา โกเด็ก ชาวโปแลนด์ซึ่งทำงานอยู่ที่ที่ทำการเมืองฟูจูในกรุงโตเกียว เธอมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของเมืองฟูจูให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้รู้

photo
คุณอนิกา โกเด็กทำงานด้านประชาสัมพันธ์ที่ที่ทำการเมืองฟูจูมาตั้งแต่ปี 2561
photo
งานของคุณอนิกาส่วนใหญ่คือการเดินทางไปทั่วเมืองฟูจู เยี่ยมเยือนสถานที่ต่าง ๆ และเขียนนำเสนองานกิจกรรมทั้งหลายลงบนเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของเมืองเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับรู้
photo
นับตั้งแต่ที่คุณอนิกาเริ่มทำงานเพื่อประชาสัมพันธ์เมืองฟูจู บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ทางการของเมืองก็ได้รับความนิยมมากขึ้น
photo
คุณอนิกาไปเยี่ยมคุณคิกูจิ ชาวสวนบลูเบอร์รีในเมืองฟูจู การทดลองเพาะปลูกบลูเบอร์รีเพื่อการพาณิชย์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นที่เมืองฟูจูในช่วงทศวรรษที่ 1960 ปัจจุบัน เมืองนี้มีสวนบลูเบอร์รีอยู่เป็นจำนวนมาก

เค้าโครงรายการ