14น. 37ว.

คุณเจเรมี เอสกูเดโร ผู้จำหน่ายมีดทำครัวในกรุงโตเกียว

บันทึกการทำงานในญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 7 ตุลาคม 2564 รับชมได้ถึง 7 ตุลาคม 2565

รายการบันทึกการทำงานในญี่ปุ่นนำเสนอชีวิตของชาวต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่น ครั้งนี้เราพาไปพบคุณเจเรมี เอสกูเดโร ชาวฝรั่งเศสซึ่งจำหน่ายมีดทำครัวที่ร้านแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ร้านดังกล่าวมีประวัติความเป็นมามากกว่า 100 ปี (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564)

photo
คุณเจเรมี เอสกูเดโร วัย 30 ปี ทำงานที่แผนกจำหน่ายมีดทำครัวของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ทำครัวเก่าแก่ในกรุงโตเกียวมาตั้งแต่ปี 2559
photo
ร้านนี้มีมีดประมาณ 1,000 เล่มซึ่งมีรูปร่าง น้ำหนัก และวัสดุที่หลากหลาย คุณเจเรมีรับฟังความต้องการของลูกค้าอย่างตั้งใจ เพื่อเลือกมีดที่เหมาะสมที่สุดให้
photo
ร้านนี้ยังให้บริการลับมีดด้วย คุณเจเรมีฝึกฝนทักษะการลับมีดโดยใช้มีดในร้าน

เค้าโครงรายการ