09น. 13ว.

รู้คำรู้ข่าว “กุ้งเครย์ฟิชอเมริกาและเต่าอากามิมิ ห้ามขายหรือนำไปปล่อย”

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 14 ตุลาคม 2566 รับชมได้ถึง 23 กรกฎาคม 2567

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น ผ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย

หัวข้อข่าววันนี้คือ “กุ้งเครย์ฟิชอเมริกาและเต่าอากามิมิ ห้ามขายหรือนำไปปล่อย” นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น「輸入(ゆにゅう) yunyuu」ซึ่งแปลว่า การนำเข้า และ「罰金(ばっきん) bakkin」ซึ่งแปลว่า ค่าปรับ

photo
กุ้งเครย์ฟิชอเมริกา และเต่าอากามิมิ (ที่เมืองไทยเรียกกันว่าเต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดง) ต่างเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีการนำเข้ามาในญี่ปุ่นและปัจจุบันแพร่กระจายไปทั่วญี่ปุ่น เนื่องจากมีความสามารถด้านการเจริญพันธุ์สูง ดังนั้นจึงส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศในบริเวณนั้น ๆ

[บทรายการ]

「アメリカザリガニとアカミミガメ 売ることや捨てることが禁止」
“กุ้งเครย์ฟิชอเมริกาและเต่าอากามิมิ ห้ามขายหรือนำไปปล่อย”


 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ “รู้คำรู้ข่าว” ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น จากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ
 

 
「アメリカザリガニとアカミミガメ 売(う)ることや捨(す)てることが禁止(きんし)」
หัวข้อข่าววันนี้คือ “กุ้งเครย์ฟิชอเมริกาและเต่าอากามิมิ ห้ามขายหรือนำไปปล่อย” นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
アメリカザリガニとアカミミガメ
กุ้งเครย์ฟิชอเมริกา และเต่าอากามิมิหรือที่เมืองไทยเรียกกันว่าเต่าญี่ปุ่น
สัตว์สองชนิดนี้ต่างเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีการนำเข้ามาในญี่ปุ่นและปัจจุบันแพร่กระจายไปทั่วญี่ปุ่น และเนื่องจากมีความสามารถด้านการเจริญพันธุ์สูง ดังนั้นจึงส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศในบริเวณนั้น ๆ
 
輸入(ゆにゅう)
การนำเข้า
 
罰金(ばっきん)
ค่าปรับ
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「日本(にっぽん)では、えさやペットにするために、アメリカザリガニとアカミミガメを輸入(ゆにゅう)していました。この2つの生(い)き物(もの)が増(ふ)えすぎて、昔(むかし)から日本(にっぽん)にいた魚(さかな)などの住(す)む所(ところ)が少(すく)なくなっています。このため6月(がつ)1日(ついたち)から、法律(ほうりつ)が変(か)わりました。
輸入(ゆにゅう)することや売(う)ること、川(かわ)に捨(す)てることなどが禁止(きんし)になりました。違反(いはん)すると、いちばん厳(きび)しい場合(ばあい)「刑務所(けいむしょ)に3年(ねん)入(はい)る」か「300万円(まんえん)の罰金(ばっきん)を払(はら)う」という罰(ばつ)があります。
今(いま)飼(か)っているペットはそのまま飼(か)うことができます。川(かわ)や池(いけ)で捕(つか)まえることもできます。
環境省(かんきょうしょう)によると、ミドリガメを飼(か)っている家庭(かてい)は110万(まん)ぐらいあります。飼(か)い続(つづ)けることが難(むずか)しいと思(おも)う人(ひと)は、電話(でんわ)で相談(そうだん)できます。」
เนื้อข่าวบอกว่า มีการปรับแก้ไขกฎหมาย ห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายกุ้งเครย์ฟิชอเมริกาและเต่าอากามิมิซึ่งต่างเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน อีกทั้งห้ามผู้ที่กำลังเลี้ยงสัตว์เหล่านี้นำไปปล่อยตามหนองบึง
 
เต่าอากามิมิมีอีกชื่อหนึ่งว่า มิโดริงาเมะ
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
このため6月(がつ)1日(ついたち)から、法律(ほうりつ)が変(か)わりました。
ประโยคนี้บอกว่า “เพื่อการนี้ จึงมีการปรับแก้ไขกฎหมาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน”
 
このためแปลว่า เพื่อการนี้ หรือดังนั้น เป็นคำเชื่อมประโยค ประโยคที่มาก่อนหน้าแสดงสาเหตุ ส่วนประโยคที่ตามมาแสดงผลที่เกิดขึ้น เราใช้ยามต้องการบอกความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของสองประโยคค่ะ
 
ข่าววันนี้มีตรงที่บอกว่า 2つの生(い)き物(もの)が増(ふ)えすぎた ซึ่งแปลว่า สัตว์สองชนิดนี้เพิ่มจำนวนมากเกินไป นี่แสดงเหตุค่ะ และผลที่ตามมาคือ 法律が変わった ดังนั้นจึงมีการปรับแก้ไขกฎหมาย
 
มีคำเชื่อมประโยคอีกคำหนึ่งที่คล้าย ๆ กันค่ะ นั่นคือ そのため เช่น 電車(でんしゃ)が遅(おく)れた。そのため、学校(がっこう)に遅刻(ちこく)した。ซึ่งแปลว่า รถไฟเสียเวลา ดังนั้นจึงไปไม่ทันเข้าเรียน
 
ทั้ง このためและ そのため มีความหมายเหมือนกัน แต่วิธีใช้ต่างกันนิดหน่อย ตรงที่ そのため นั้น ใช้ในกรณีที่เป็นการพูดจากจุดยืนของผู้พูด ประโยคตัวอย่างเมื่อสักครู่บอกว่า そのため、学校(がっこう)に遅刻(ちこく)した อย่างนี้ฟังแล้วทราบทันทีว่า ผู้ที่ไปโรงเรียนไม่ทันนั้นคือตัวคนพูดนั่นเองค่ะ
 
ส่วน このため นั้น ใช้ในการเชื่อมประโยคในกรณีทั่ว ๆ ไป ดังนั้น ตามข่าวทั่วไปจึงมักใช้ このため
 
เราไปดูกันอีกประโยคค่ะ
 
今(いま)飼(か)っているペットはそのまま飼(か)うことができます。
ประโยคนี้บอกว่า “สัตว์เลี้ยงที่กำลังเลี้ยงอยู่นั้นสามารถเลี้ยงต่อไปอย่างนั้นได้ตามเดิม”
 
เรามาดูการออกเสียงกันค่ะ 飼(か)う หมายถึงการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง อย่างเช่น ミドリガメをペットとして飼(か)う แปลว่า เลี้ยงมิโดริงาเมะเป็นสัตว์เลี้ยง มีคำหนึ่งที่ออกเสียงคล้ายกัน คือ คำว่า 買(か)う ซึ่งแปลว่า ซื้อ เช่น コンビニでアイスを買(か)う แปลว่า ซื้อไอศกรีมที่ร้านสะดวกซื้อ
 
สองคำนี้ใช้ตัวอักษรคันจิคนละตัวและเน้นเสียงต่างที่กันค่ะ ถ้าพูดถึงการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง คือ 飼(か)う นั้น เน้นเสียงที่ か ส่วนการซื้อของ คือ 買(か)う นั้นเน้นที่ う
 
เรื่องการออกเสียงนั้น ต่างกันไปแล้วแต่ท้องถิ่น การฟังโดยที่ไม่มีตัวหนังสือประกอบนั้นอาจแยกลำบาก แต่เราสามารถทราบได้จากเนื้อความโดยรวม ๆ ค่ะว่าพูดถึงอะไร
 
ในประโยคนี้ได้ยินตรงที่บอกว่า そのまま飼(か)う กันนะคะ そのまま แปลว่า อย่างนั้นตามเดิม หมายความว่า ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ
 
まま แปลว่า ตามเดิม ต่อไปอย่างนั้น อย่างเช่น テレビをつけたまま寝(ね)てしまった นี่แปลว่า เผลอหลับไปโดยที่เปิดทีวีค้างไว้อย่างนั้น
 
คำกริยาในที่นี้คือ つける เราทำเป็นรูป た แล้วตามด้วย まま เป็น つけたまま
 
นอกจากใช้กับคำกริยาแล้ว เรายังใช้ まま กับคำคุณศัพท์ด้วยค่ะ เช่น この靴(くつ)は新(あたら)しいままだ รองเท้ายังดูใหม่อยู่เลย
 
ถ้าใช้ まま กับคำนาม เราเติม の ไว้ข้างหน้าค่ะ เช่น 魚(さかな)を生(なま)のままで食(た)べる ซึ่งแปลว่า รับประทานปลาทั้งดิบ ๆ หรือ この街(まち)は昔(むかし)のまま変(か)わっていない เมืองนี้ไม่เปลี่ยนเลย เหมือนสมัยก่อนตามเดิม
 
คุณผู้ฟังคะ ข่าววันนี้บอกว่า ครัวเรือนที่เลี้ยงเต่าอากามิมิหรือมิโดริงาเมะนั้น มีจำนวนมากถึงราว 1 ล้าน 1 แสนครัวเรือน เป็นจำนวนที่น่าตกใจนะคะ
 
ผู้ที่กำลังเลี้ยงอยู่ ก็ต้องเลี้ยงกันต่อไป ถ้าเลี้ยงต่อไปไม่ไหว ก็ต้องมองหาผู้ที่จะมารับช่วงเลี้ยงดูต่อแทนตัวเรานะคะ ห้ามแอบเอาไปปล่อยหนองบึงเป็นอันขาด
 
เราต้องตระหนักแก่ใจอยู่เสมอค่ะว่าเป็นหน้าที่ของผู้เลี้ยงค่ะ ที่จะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงให้ตลอดรอดฝั่งจนสิ้นอายุขัย
 
นี่คือ “รู้คำรู้ข่าว” สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ