09น. 36ว.

รู้คำรู้ข่าว “แท็กซี่ เริ่มใช้ระบบที่สามารถปรับค่าโดยสารได้ แล้วแต่วันเวลาหรือสภาพอากาศ”

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 24 มิถุนายน 2566 รับชมได้ถึง 28 พฤษภาคม 2567

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น ผ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย

หัวข้อข่าววันนี้คือ “แท็กซี่ เริ่มใช้ระบบที่สามารถปรับค่าโดยสารได้ แล้วแต่วันเวลาหรือสภาพอากาศ” นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น「料金(りょうきん) ryookin」ซึ่งแปลว่า ค่าบริการ ในที่นี้หมายถึงค่าโดยสารแท็กซี่ และ「タクシーを呼ぶ(タクシーをよぶ) takushii o yobu」ซึ่งแปลว่า เรียกแท็กซี่

photo
โดยทั่วไปแล้ว การนั่งแท็กซี่ช่วงระหว่าง 22.00-05.00 น. ต้องจ่ายเพิ่มร้อยละ 20 หรือที่เรียกว่า 2割増(わりまし)พื้นที่ภายใน 23 เขตของโตเกียวนั้น ระยะทาง 1 กิโลเมตรต้องจ่ายเพิ่มจาก 500 เยนเป็น 600 เยน ส่วน 2 กิโลเมตรก็เพิ่มจาก 900 เยนเป็น 1,080 เยน
photo
ในข่าวนี้ ได้ยินตรงที่พูดว่า タクシーを呼(よ)ぶ ซึ่งแปลว่า เรียกแท็กซี่ เราพูดอย่างนี้ยามโทรศัพท์เรียกแท็กซี่ให้มารับ ณ ที่ใดที่หนึ่ง เช่น ที่บ้าน เวลาเรียกผ่านแอปก็พูดอย่างนี้ แต่เวลาออกไปโบกเรียกริมถนนนั้น พูดอีกอย่างหนึ่ง
photo
ตามเมืองใหญ่ ๆ การออกไปริมถนนแล้วโบกมือเรียกแท็กซี่นั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นทั่วไป การเรียกแท็กซี่ด้วยการโบกเรียกนั้น เราพูดว่า タクシーを止(と)める หรือไม่ก็ タクシーを拾(ひろ)う

[บทรายการ]

「タクシー 時間や天気などで料金を変える制度を始める」
“แท็กซี่ เริ่มใช้ระบบที่สามารถปรับค่าโดยสารได้ แล้วแต่วันเวลาหรือสภาพอากาศ”

♪ 
 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ “รู้คำรู้ข่าว” ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น จากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ
 

 
「タクシー 時間(じかん)や天気(てんき)などで料金(りょうきん)を変(か)える制度(せいど)を始(はじ)める」
หัวข้อข่าวคือ “แท็กซี่ เริ่มใช้ระบบที่สามารถปรับค่าโดยสารได้ แล้วแต่วันเวลาหรือสภาพอากาศ” นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
料金(りょうきん)
ค่าบริการ ในที่นี้หมายถึง ค่าโดยสารแท็กซี่
 
タクシーを呼(よ)ぶ
เรียกแท็กซี่
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「国土交通省(こくどこうつうしょう)は5月(がつ)から、客(きゃく)が多(おお)い時間(じかん)と少(すく)ない時間(じかん)でタクシーの料金(りょうきん)を変(か)えることができる制度(せいど)を始(はじ)めます。
国(くに)に申(もう)し込(こ)みをした会社(かいしゃ)は、客(きゃく)がスマートフォンのアプリを使(つか)ってタクシーを呼(よ)ぶ場合(ばあい)、料金(りょうきん)を変(か)えることができます。
例(たと)えば、客(きゃく)が少(すく)ない昼(ひる)は安(やす)くします。しかし、雨(あめ)の日(ひ)や金曜日(きんようび)の夜(よる)など、客(きゃく)が多(おお)くなりそうなときは、料金(りょうきん)を上(あ)げます。アプリを使(つか)わない場合(ばあい)より、50%まで安(やす)くすることや高(たか)くすることができます。
国(くに)は、3か月(げつ)に1度(ど)タクシー会社(がいしゃ)をチェックして、料金(りょうきん)が高(たか)くなりすぎないようにします。」
เนื้อข่าวบอกว่า กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคม และการท่องเที่ยว นำระบบที่แท็กซี่สามารถปรับค่าโดยสารได้ ตามความต้องการแท็กซี่ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566
 
แต่ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบค่าโดยสารไปถึงที่หมาย เป็นการล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วผ่านแอปเรียกแท็กซี่ค่ะ
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
国(くに)に申(もう)し込(こ)みをした会社(かいしゃ)は、客(きゃく)がスマートフォンのアプリを使(つか)ってタクシーを呼(よ)ぶ場合(ばあい)、料金(りょうきん)を変(か)えることができます。
ประโยคนี้บอกว่า “บริษัทที่ยื่นความจำนงต่อทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถปรับค่าโดยสารได้ ในกรณีที่ลูกค้าเรียกแท็กซี่ผ่านแอปในสมาร์ตโฟน”
 
申(もう)し込(こ)みをする แปลว่า ยื่นความจำนงหรือสมัคร ตรงนี้พูดถึงเงื่อนไขของการปรับค่าโดยสารค่ะ บอกว่า ระบบใหม่นี้ ใช้กับผู้ประกอบการแท็กซี่ที่ยื่นความจำนงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 
เงินที่จ่ายสำหรับการใช้บริการใด ๆ นั้น เราใช้คำว่า  料金(りょうきん)ค่ะ นอกจากค่ารถแท็กซี่แล้ว จำพวกค่าแก๊ส ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ก็ใช้คำว่า  料金(りょうきん)เช่นกันค่ะ มีคำหนึ่งที่คล้าย ๆ กันค่ะ คือคำว่า  代金(だいきん)คำนี้ใช้กับเงินที่จ่ายยามซื้อสิ่งของค่ะ
 
ในประโยคนี้ได้ยินตรงที่พูดว่า タクシーを呼(よ)ぶ ซึ่งแปลว่า เรียกแท็กซี่ กันนะคะ  呼(よ)ぶ นั้นใช้ยามโทรศัพท์เรียกแท็กซี่ให้มารับ ณ ที่ใดที่หนึ่ง เช่น ที่บ้าน เวลาเรียกผ่านแอปก็พูดเช่นนี้ค่ะ
 
ตามเมืองใหญ่ ๆ การออกไปริมถนนแล้วโบกมือเรียกแท็กซี่นั้นก็เป็นสิ่งที่พบเห็นทั่วไป การโบกเรียกแท็กซี่ เราพูดว่า タクシーを止(と)める หรือไม่ก็ タクシーを拾(ひろ)う
 
เราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะ
 
雨(あめ)の日(ひ)や金曜日(きんようび)の夜(よる)など、客(きゃく)が多(おお)くなりそうなときは、料金(りょうきん)を上(あ)げます。アプリを使(つか)わない場合(ばあい)より、50%まで安(やす)くすることや高(たか)くすることができます。
ประโยคนี้บอกว่า “มีการปรับขึ้นค่าโดยสารในยามที่คงมีลูกค้ามากเป็นพิเศษ อย่างวันฝนตกหรือค่ำวันศุกร์ ค่าโดยสารสามารถปรับให้ขึ้นลงได้ไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่ได้เรียกผ่านแอป”
 
ตรงนี้ อยากให้คุณผู้ฟังพิจารณาคำว่า とき ในประโยคแรกที่พูดว่า  客(きゃく)が多(おお)くなりそうなとき กับคำว่า  場合(ばあい) ในประโยคที่สองที่พูดว่า アプリを使(つか)わない場合(ばあい)
 
とき กับ  場合(ばあい)มีความหมายใกล้เคียงกันมาก ใช้แทนกันได้ค่ะ
 
แต่ถ้าว่ากันตามตัวแล้ว โดยส่วนใหญ่ とき กับ 場合(ばあい)ใช้แทนกันไม่ได้ค่ะ
 
อย่างเช่น  家(いえ)に帰(かえ)ったとき、電話(でんわ)してください นี่แปลว่า กลับถึงบ้านแล้ว ช่วยโทรหาหน่อยนะ กับ  家(いえ)に帰(かえ)った場合(ばあい)、電話(でんわ)してください นี่แปลว่า ถ้ากลับถึงบ้าน ช่วยโทรหาหน่อยนะ
 
ประโยคแรกใช้ とき คือยังไงก็คงกลับบ้าน ส่วนประโยคที่สองใช้  場合(ばあい)อย่างนี้ผู้พูดมองว่า ท่าทางคงไม่กลับบ้าน แต่ถ้ากลับ ก็ช่วยโทรหาหน่อยนะ
 
タクシーを呼(よ)ぶ場合(ばあい)、この番号(ばんごう)に電話(でんわ)してください แปลว่า ถ้าจะเรียกแท็กซี่ โทรเบอร์นี้นะ คือผู้พูดมองว่า อาจจะเรียกหรืออาจจะไม่เรียก เป็นการพูดเผื่อไว้ค่ะ
 
ฟังมาถึงตรงนี้ คุณผู้ฟังคงได้ข้อสรุปนะคะว่า เนื้อความที่อยู่หน้า  場合(ばあい) นั้นเป็นเงื่อนไข เป็นข้อแม้ เป็นการพูดเผื่อไว้ค่ะ
 
คุณผู้ฟังคะ ระบบปรับค่าโดยสารแท็กซี่ตามวันเวลาหรือสภาพอากาศนี่ ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้วงการแท็กซี่เลยนะคะ
 
นี่ก็เพิ่งเริ่มใช้กันหมาด ๆ ระบบนี้จะไปรอดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใช้บริการแท็กซี่ยอมรับกันได้หรือไม่กรณีที่ค่าโดยสารแพงขึ้นกว่าปกติ
 
“แพงก็ไม่เป็นไร อยากนั่ง” จะมีคนมากน้อยแค่ไหนที่คิดอย่างนี้ ต้องดูกันต่อไปค่ะ
 
นี่คือ “รู้คำรู้ข่าว” สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ