08น. 57ว.

รู้คำรู้ข่าว "ขึ้นค่ารถไฟ 10 เยน เพื่อปรับปรุงสถานีให้สะดวกใช้สำหรับทุกคน"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 10 มิถุนายน 2566 รับชมได้ถึง 14 พฤษภาคม 2567

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น ผ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย

หัวข้อข่าววันนี้คือ "ขึ้นค่ารถไฟ 10 เยน เพื่อปรับปรุงสถานีให้สะดวกใช้สำหรับทุกคน" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น「バリアフリー baria-furii」ซึ่งในที่นี้หมายถึง ความสะดวกใช้สำหรับทุกคน และ「ホーム hoomu」ซึ่งแปลว่า ชานชาลา

photo
バリアフリー① ประตูชานชาลา และ 点字(てんじ)ブロック ซึ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้พิการทางสายตายามใช้บริการรถไฟที่สถานี
photo
バリアフリー② ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง ช่องจอดรถสำหรับผู้ใช้วีลแชร์กว้างเป็นสองเท่าของช่องจอดทั่วไปและมีที่ทุกชั้นของอาคาร โดยทั่วไปช่องจอดสำหรับผู้ใช้วีลแชร์อยู่ติดทางเข้าอาคาร
photo
バリアフリー③ ซ้าย รถเข็นจ่ายของแบบมีที่นั่งสำหรับเด็กเล็ก อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่พาเด็กมาโดยที่ไม่มีรถเข็นเด็ก ขวา รถเข็นจ่ายของสำหรับผู้ที่นั่งวีลแชร์ ตัวรถเข็นออกแบบให้เตี้ยและมีคลิปสำหรับยึดเข้ากับวีลแชร์เพื่อกันไม่ให้พลัดจากมือขณะเข็นระหว่างเลือกซื้อสินค้า
photo
バリアフリー④ 多機能(たきのう)トイレ ห้องน้ำที่ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่คำนึงถึงความต้องการที่หลากหลาย อีกทั้งไม่ติดป้ายชายหรือหญิง เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกใจแก่ผู้ใช้บางกลุ่ม

[บทรายการ]

「駅をバリアフリーにするために電車の料金を10円上げる」
“ขึ้นค่ารถไฟ 10 เยน เพื่อปรับปรุงสถานีให้สะดวกใช้สำหรับทุกคน”

♪ 
 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ “รู้คำรู้ข่าว” ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น จากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ
 

 
「駅(えき)をバリアフリーにするために電車(でんしゃ)の料金(りょうきん)を10円(えん)上(あ)げる」
หัวข้อข่าวคือ “ขึ้นค่ารถไฟ 10 เยน เพื่อปรับปรุงสถานีให้สะดวกใช้สำหรับทุกคน” นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
バリアフリー
“แบร์เรียร์ฟรี” ในที่นี้หมายถึง ความสะดวกใช้สำหรับทุกคน
 
ホーム
ชานชาลา
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「国(くに)は、駅(えき)をバリアフリーにするために、鉄道(てつどう)の会社(かいしゃ)が料金(りょうきん)を上(あ)げることができる制度(せいど)をつくりました。
3月(がつ)18日(にち)、この制度(せいど)を使(つか)って、東京(とうきょう)などにある鉄道(てつどう)の会社(かいしゃ)が、電車(でんしゃ)の料金(りょうきん)を10円(えん)上(あ)げました。
鉄道(てつどう)の会社(かいしゃ)は、ホームから線路(せんろ)に人(ひと)が落(お)ちないようにするホームドアやエレベーターなどを作(つく)って、お年寄(としよ)りや障害(しょうがい)がある人(ひと)たちが使(つか)いやすい駅(えき)にします。
学生以外(がくせいいがい)の定期券(ていきけん)も上(あ)がります。1か月(げつ)で、JR東日本(ひがしにほん)は280円(えん)、東京(とうきょう)メトロは370円(えん)上(あ)がります。」
เนื้อข่าวบอกว่า บริษัทรถไฟในกรุงโตเกียวและปริมณฑลขึ้นค่าโดยสาร 10 เยนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม หลังรัฐบาลญี่ปุ่นจัดทำระบบที่อนุญาตให้ขึ้นค่าโดยสารเพื่อหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานีให้สะดวกใช้สำหรับทุกคน รายได้จากการขึ้นค่าโดยสารนั้นนำไปใช้ติดตั้งประตูกันคนพลัดตกจากชานชาลา ลิฟต์ และอื่น ๆ
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
国(くに)は、駅(えき)をバリアフリーにするために、鉄道(てつどう)の会社(かいしゃ)が料金(りょうきん)を上(あ)げることができる制度(せいど)をつくりました。
ประโยคนี้บอกว่า “รัฐบาลญี่ปุ่นจัดทำระบบที่เปิดโอกาสให้บริษัทรถไฟสามารถขึ้นค่าโดยสารเพื่อหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานีให้สะดวกใช้สำหรับทุกคน”
 
バリアフリー ทับศัพท์มาจากคำภาษาอังกฤษว่า barrier-free (แบร์เรียร์ฟรี) เดิมทีเป็นศัพท์ในวงการก่อสร้าง แปลตรงตัวว่า ปราศจากสิ่งกีดขวาง ในที่นี้หมายถึงความสะดวกสำหรับทุกคนในการใช้บริการรถไฟ
 
バリアフリー ที่พบเห็นทั่วไปตามสถานีรถไฟในญี่ปุ่น ก็อย่างเช่น エレベーター หรือลิฟต์ ที่ออกแบบให้แผงควบคุมอยู่ต่ำลงไป หรือที่มีบานประตูกว้างขึ้นเพื่อสะดวกใช้สำหรับผู้นั่งวีลแชร์ และ ホームドア หรือประตูชานชาลา ซึ่งช่วยป้องกันผู้ใช้บริการรถไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการทางสายตาพลัดตกจากชานชาลา
 
แล้วก็มี  点字(てんじ)ブロック ซึ่งเป็นกระเบื้องแบบกายสัมผัสที่มีพื้นผิวเป็นปุ่ม ๆ กระเบื้องแบบนี้ส่วนใหญ่มีสีเหลือง ใช้ปูเป็นทางเพื่อนำผู้พิการทางสายตาไปยังจุดหมาย
 
คุณผู้ฟังคะ นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมจำพวกกำแพงหรือสิ่งกีดขวางแล้ว ปัจจุบัน バリア ใช้กันในความหมายที่กว้างขึ้น โดยรวมไปถึงสิ่งที่มองไม่เห็นจำพวกอุปสรรคทางสังคมหรือวัฒนธรรม อันเป็นความขัดข้องที่เกิดจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือค่านิยม แผ่นป้ายหรือข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจยากสำหรับบุคคลบางกลุ่มนั้น ก็ถือเป็น バリア เช่นกันค่ะ
 
สังคมญี่ปุ่นปัจจุบันกำลังเดินหน้าด้าน バリアフリー ด้วยการพยายามกำจัดอุปสรรคเหล่านี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกกายสบายใจขึ้น
 
เราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะ
 
鉄道(てつどう)の会社(かいしゃ)は、ホームから線路(せんろ)に人(ひと)が落(お)ちないようにするホームドアやエレベーターなどを作(つく)って、お年寄(としよ)りや障害(しょうがい)がある人(ひと)たちが使(つか)いやすい駅(えき)にします。
ประโยคนี้บอกว่า “บริษัทรถไฟปรับปรุงสถานีให้สะดวกใช้สำหรับผู้สูงอายุและผู้มีความพิการ ด้วยการติดตั้งประตูชานชาลาป้องกันคนพลัดตกจากชานชาลาลงไปบนรางรถไฟ ติดตั้งลิฟต์ และอื่น ๆ”
 
ホーム มาจากคำภาษาอังกฤษว่า platform บางทีก็เรียกเต็ม ๆ ว่า プラットホーム บางทีใช้คู่กับคำว่า  駅(えき)ซึ่งแปลว่า สถานี เป็น 駅(えき)のホーム
 
ホームドア หมายถึงประตูรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งที่ริมชานชาลา เพื่อป้องกันคนพลัดตกลงไปบนรางรถไฟ  ホームドア เปิดพร้อม ๆ กับประตูรถไฟค่ะ
 
เมื่อสักครู่ ได้ยินตรงที่พูดว่า ホームから線路(せんろ)に人(ひと)が落(お)ちないようにするホームドア กันนะคะ เราใช้ ようにする ยามต้องการบอกว่า พยายามให้กลายเป็น หรือพยายามป้องกันไม่ให้เป็น ใช้ตามหลังคำกริยาค่ะ
 
線路(せんろ)に人(ひと)が落(お)ちないようにする หมายความว่า พยายามป้องกันไม่ให้คนพลัดตกลงไปบนรางรถไฟ หรือ できるだけ早(はや)く着(つ)くようにする ซึ่งแปลว่า พยายามไปให้ถึงโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้
 
ในการทำให้ทุกคนสามารถใช้บริการรถไฟได้อย่างสะดวกสบายนั้น เราจำเป็นต้องช่วยกันแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานีนะคะ
 
นอกจากการปรับปรุงหรือติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แล้ว การเอื้อเฟื้อที่นั่งให้บุคคลที่มีความจำเป็น ก็ถือเป็น バリアフリー ทางหนึ่งค่ะ
 
นี่คือ “รู้คำรู้ข่าว” สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ