04น. 54ว.

รู้คำรู้ข่าว "คุณมิยาเกะ อิซเซ นักออกแบบเสื้อผ้า ถึงแก่กรรม"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 รับชมได้ถึง 25 กันยายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น ผ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย

หัวข้อข่าววันนี้คือ "คุณมิยาเกะ อิซเซ นักออกแบบเสื้อผ้า ถึงแก่กรรม" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น「デザイナー(でざいなー)dezainaa」ซึ่งแปลว่า นักออกแบบ และ「亡(な)くなる nakunaru」ซึ่งแปลว่า ถึงแก่กรรม

photo
photo

[บทรายการ]

「服(ふく)のデザイナーの三宅一生(みやけいっせい)さんが亡(な)くなる」
"คุณมิยาเกะ อิซเซ นักออกแบบเสื้อผ้า ถึงแก่กรรม"


 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
 
หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
「服(ふく)のデザイナーの三宅一生(みやけいっせい)さんが亡(な)くなる」
หัวข้อข่าวคือ "คุณมิยาเกะ อิซเซ นักออกแบบเสื้อผ้า ถึงแก่กรรม" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
デザイナー
นักออกแบบ
 
亡(な)くなる
ถึงแก่กรรม
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「有名(ゆうめい)な服(ふく)のデザイナーの三宅一生(みやけいっせい)さんが8月5日(はちがついつか)、病気(びょうき)で亡(な)くなりました。84歳(さい)でした。
三宅(みやけ)さんは1938年(ねん)に広島県(ひろしまけん)で生(う)まれました。1970年(ねん)に東京(とうきょう)でデザインの会社(かいしゃ)を作(つく)って、フランスやアメリカで服(ふく)を発表(はっぴょう)しました。三宅(みやけ)さんの服(ふく)は、日本(にっぽん)で昔(むかし)から続(つづ)く美(うつく)しさと新(あたら)しい材料(ざいりょう)を合(あ)わせていて、世界(せかい)で有名(ゆうめい)になりました。
三宅(みやけ)さんは、1枚(まい)の布(ぬの)を細(こま)かく折(お)った新(あたら)しいデザインの服(ふく)などを作(つく)りました。世界(せかい)の人(ひと)たちが、三宅(みやけ)さんは服(ふく)を芸術(げいじゅつ)にしたと言いました。」
เนื้อข่าวบอกว่า คุณมิยาเกะ อิซเซ นักออกแบบชื่อดังระดับโลก ได้ถึงแก่กรรม คุณผู้ฟังคะ คุณมิยาเกะเป็นบุคคลผู้มีบทบาทในเวทีโลก เขาได้นำเสนองานออกแบบเสื้อผ้าที่เป็นการผสมผสานความงดงามแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเข้ากับวัสดุใหม่ ๆ
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
有名(ゆうめい)な服(ふく)のデザイナーの三宅一生(みやけいっせい)さんが8月5日(はちがついつか)、病気(びょうき)で亡(な)くなりました。
ประโยคนี้บอกว่า "คุณมิยาเกะ อิซเซ นักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดัง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ด้วยโรค"
 
デザイナー มาจากคำว่า designer ในภาษาอังกฤษ แปลว่า นักออกแบบ
 
ส่วน  亡(な)くなる แปลว่า ถึงแก่กรรม เราใช้เลี่ยงการเอ่ยตรง ๆ ว่า 死(し)ぬ ซึ่งแปลว่า ตาย
 
なくなる แปลว่า หาย ตัวอย่างเช่น  財布(さいふ)がなくなる  ซึ่งแปลว่า กระเป๋าสตางค์หาย หรือ  痛(いた)みがなくなる  ซึ่งแปลว่า หายเจ็บ, หายปวด
 
แต่ なくなる ที่แปลว่า ของหาย กับที่แปลว่า ถึงแก่กรรม ใช้ตัวอักษรคันจิคนละตัวกันค่ะ
 
ในกรณีที่เป็นภาษาเขียน เช่น ข่าว มักใช้ว่า 死亡(しぼう)した
 
お悔(く)やみを言う คือพูดแสดงความเสียใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลใกล้ชิดและกำลังโศกเศร้าอยู่
 
悔(く)やむ มีความหมายว่า นึกเสียดายต่อการที่บุคคลผู้นั้นได้เสียชีวิตไป คำนามของคำนี้คือ  悔(く)やみ  เวลาใช้ ขอแนะนำให้พูดด้วยสำนวนสุภาพว่า  お悔(く)やみ申(もう)し上(あ)げます
 
เราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะ
 
三宅(みやけ)さんは、1枚(まい)の布(ぬの)を細(こま)かく折(お)った新(あたら)しいデザインの服(ふく)などを作(つく)りました。
ประโยคนี้บอกว่า "คุณมิยาเกะได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้น เช่น เสื้อผ้าดีไซน์ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการพับผ้าทั้งผืน อัดขึ้นจีบถี่ ๆ ย่น ๆ"
 
ข่าวนี้แนะนำลักษณะเฉพาะของงานออกแบบของคุณมิยาเกะ ด้วยการบอกว่าเป็น  布(ぬの)を細(こま)かく折(お)ったデザイン ซึ่งแปลว่า งานออกแบบที่เกิดจากการพับผ้า อัดขึ้นจีบถี่ ๆ ย่น ๆ
 
折(お)るแปลว่า พับ งานออกแบบของคุณมิยาเกะนั้นเป็นที่เลื่องลือ เช่น เสื้อผ้าแนวสากลที่เต็มไปด้วยรอยพับอัดจีบถี่ ๆ ย่น ๆ บนเนื้อผ้า ดูละม้ายโอริงามิหรือศิลปะพับกระดาษแบบญี่ปุ่น ซึ่งนี่ทำให้ผ้ามีความยวบหยุ่น
 
布(ぬの)หมายถึงผ้าทอโดยรวมทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าทอด้วยวัสดุประเภทใด เช่น ป่าน ฝ้าย หรือไหม
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ  さようなら。

เค้าโครงรายการ