04น. 53ว.

รู้คำรู้ข่าว "ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 31 เยนจากปัจจุบัน เป็น 961 เยนโดยเฉลี่ย"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 24 ตุลาคม 2565 รับชมได้ถึง 11 กันยายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น ผ่านข่าวภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย

หัวข้อข่าววันนี้คือ "ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 31 เยนจากปัจจุบัน เป็น 961 เยนโดยเฉลี่ย" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น「最低賃金(さいていちんぎん)saitee chingin」ซึ่งแปลว่า ค่าแรงขั้นต่ำ และ「平均(へいきん)heekin」ซึ่งแปลว่า เฉลี่ย โดยเฉลี่ย

photo

[บทรายการ]

「最低賃金(さいていちんぎん) 今(いま)より31円上(えんあ)げて平均(へいきん)で961円(えん)にする」
"ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 31 เยนจากปัจจุบัน เป็น 961 เยนโดยเฉลี่ย"


 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
     
ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
「最低賃金(さいていちんぎん) 今(いま)より31円上(えんあ)げて平均(へいきん)で961円(えん)にする」
หัวข้อข่าวคือ "ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 31 เยนจากปัจจุบัน เป็น 961 เยนโดยเฉลี่ย" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
最低賃金(さいていちんぎん)
ค่าแรงขั้นต่ำ
 
平均(へいきん)
เฉลี่ย, โดยเฉลี่ย
 
大事(だいじ)
สำคัญ
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「最低賃金(さいていちんぎん)は、会社(かいしゃ)などが働(はたら)いた人(ひと)に払(はら)ういちばん低(ひく)い賃金(ちんぎん)です。最低賃金(さいていちんぎん)は都道府県(とどうふけん)で違(ちが)っていて、今(いま)は平均(へいきん)で1時間(じかん)930円(えん)です。
8月(がつ)1日(ついたち)に厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の会議(かいぎ)で、最低賃金(さいていちんぎん)を今(いま)より平均(へいきん)で31円上(えんあ)げて、1時間(じかん)961円(えん)にすることが決(き)まりました。最低賃金(さいていちんぎん)を1時間(じかん)の賃金(ちんぎん)で決(き)めている2002年(ねん)から今(いま)までで、いちばん大(おお)きく上(あ)がります。生活(せいかつ)に必要(ひつよう)な物(もの)の値段(ねだん)が高(たか)くなっているため、賃金(ちんぎん)が低(ひく)い人(ひと)の生活(せいかつ)を守(まも)ることが大事(だいじ)だと考(かんが)えて、決(き)めました。」
เนื้อข่าวบอกว่า กระทรวงสาธารณสุขและแรงงานเสนอเกณฑ์ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไว้ที่ 31 เยนโดยเฉลี่ยทั่วประเทศ เมื่อขึ้นตามเกณฑ์นี้ ค่าแรงขั้นต่ำจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 961 เยนโดยเฉลี่ยทั่วประเทศ นี่เป็นการขึ้นที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
最低賃金(さいていちんぎん)は都道府県(とどうふけん)で違(ちが)っていて、今(いま)は平均(へいきん)で1時間(じかん)930円(えん)です。
ประโยคนี้บอกว่า "ค่าแรงขั้นต่ำนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด ปัจจุบันเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 930 เยนต่อ 1 ชั่วโมง"
 
คุณผู้ฟังคะ 最低賃金(さいていちんぎん)คือค่าแรงต่ำที่สุดที่บริษัทจ่ายให้พนักงานทุกคน ไม่ว่าจ้างด้วยสัญญาจ้างงานประเภทใด
 
最低(さいてい)มีความหมายว่าต่ำที่สุด ใช้กับความสูง ตำแหน่ง ระดับ และอื่น ๆ
 
平均(へいきん)แปลว่าเฉลี่ย เราใช้คำว่า  平均(へいきん)ยามต้องการบอกค่ากลางของจำนวนหรือปริมาณหนึ่ง ๆ อย่างเช่น เวลาต้องการบอกค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ ก็พูดว่า  平均気温(へいきんきおん)เวลาต้องการบอกค่าแรงเฉลี่ย ก็พูดว่า  平均賃金(へいきんちんぎん)ค่ะ
 
เราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะ
 
生活(せいかつ)に必要(ひつよう)な物(もの)の値段(ねだん)が高(たか)くなっているため、賃金(ちんぎん)が低(ひく)い人(ひと)の生活(せいかつ)を守(まも)ることが大事(だいじ)だと考(かんが)えて、決(き)めました。
ประโยคนี้บอกว่า "ตัดสินใจเช่นนี้เมื่อคำนึงว่า การปกป้องให้ผู้ที่ได้ค่าแรงต่ำสามารถดำรงชีวิตได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากข้าวของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตมีราคาแพงขึ้น"
 
大事(だいじ)แปลว่าสำคัญ ในข่าวครั้งนี้ ได้ยินตรงที่บอกว่า  賃金(ちんぎん)が低(ひく)い人(ひと)の生活(せいかつ)を守(まも)ること นี่มีความหมายว่า การปกป้องให้ผู้ที่ได้ค่าแรงต่ำสามารถดำรงชีวิตได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พิจารณาก่อนเรื่องอื่นใด
 
เวลาที่ใช้อย่างระมัดระวังด้วยความที่เป็นของมีค่า เป็นของชิ้นสำคัญ ก็ใช้คำว่า  大事(だいじ)อย่างเช่น パスポートは大事(だいじ)なものなので、なくさないでください  นี่แปลว่า หนังสือเดินทางเป็นของสำคัญ ดังนั้นโปรดระวังอย่าให้หาย
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ  さようなら。

เค้าโครงรายการ