04น. 54ว.

รู้คำรู้ข่าว "มีเงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาทันทีกว่า 20 ล้านเยน หลังวัดโฮรีวจิร้องขอให้ช่วยกันบริจาค"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 26 กันยายน 2565 รับชมได้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "มีเงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาทันทีกว่า 20 ล้านเยน หลังวัดโฮรีวจิร้องขอให้ช่วยกันบริจาค" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น「世界遺産(せかいいさん)sekaiisan」ซึ่งแปลว่า มรดกโลก และ「美術品(びじゅつひん)bijyutsuhin」ซึ่งแปลว่า ศิลปวัตถุ

photo

[บทรายการ]

「法隆寺 寄付をお願いしてすぐに2000万円以上が集まった」
"มีเงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาทันทีกว่า 20 ล้านเยน หลังวัดโฮรีวจิร้องขอให้ช่วยกันบริจาค"


 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
 
ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
「法隆寺(ほうりゅうじ) 寄付(きふ)をお願(ねが)いしてすぐに2000万円以上(まんえんいじょう)が集(あつ)まった」
หัวข้อข่าวคือ "มีเงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาทันทีกว่า 20 ล้านเยน หลังวัดโฮรีวจิร้องขอให้ช่วยกันบริจาค" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
「法隆寺」(ほうりゅうじ)
วัดโฮรีวจิ (สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 และเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาที่เหลืออยู่ในโลก)
 
世界遺産(せかいいさん)
มรดกโลก
 
美術品(びじゅつひん)
ศิลปวัตถุ (สำหรับในที่นี้ หมายถึงพระพุทธรูปและงานจิตรกรรม)
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「法隆寺(ほうりゅうじ)は奈良県(ならけん)にある世界遺産(せかいいさん)の寺(てら)で、前(まえ)は1年(ねん)に65万人(まんにん)ぐらいが来(き)ていました。しかし、新型(しんがた)コロナウイルスの問題(もんだい)でおととしと去年(きょねん)は来(く)る人(ひと)が半分(はんぶん)ぐらいになって、寺(てら)に入(はい)るお金(かね)がとても少(すく)なくなりました。
このため、寺(てら)は6月(がつ)15日(にち)の午後(ごご)からインターネットで寄付(きふ)をお願(ねが)いして、寺(てら)をきれいにするお金(かね)などを集(あつ)めていました。寄付(きふ)は10時間(じかん)ぐらいで、集(あつ)めたいと考(かんが)えていた2000万円以上(まんえんいじょう)になりました。
法隆寺(ほうりゅうじ)は「寺(てら)を大切(たいせつ)にしてくれる人(ひと)が大勢(おおぜい)いて、感謝(かんしゃ)しています。寺(てら)をきれいにして、残(のこ)ったお金(かね)は美術品(びじゅつひん)を直(なお)すために使(つか)います」と話(はな)しています。」
คุณผู้ฟังคะ วัดโฮรีวจิในจังหวัดนารานั้น เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้จำนวนผู้มาสักการะและรายได้จากตรงนี้ลดลง ทางวัดจึงประสบความยากลำบากในการบำรุงรักษาวัด เนื้อข่าวบอกว่า เมื่อทางวัดร้องขอเงินบริจาคผ่านระบบคราวด์ฟันดิง ก็ปรากฏว่า มีเงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาทันทีรวมกว่า 20 ล้านเยน
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
寺(てら)は6月(がつ)15日(にち)の午後(ごご)からインターネットで寄付(きふ)をお願(ねが)いして、寺(てら)をきれいにするお金(かね)などを集(あつ)めていました。
ประโยคนี้บอกว่า "วัดได้รวบรวมเงินและสิ่งอื่น ๆ ในการทำให้วัดเรียบร้อยงามตา โดยร้องขอผ่านอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บ่ายวันที่ 15 มิถุนายนให้ช่วยกันบริจาค"
 
ในข่าวนี้ ได้ยินวลีที่ว่า  インターネットで寄付(きふ)をお願(ねが)いする  ซึ่งแปลว่า ขอให้ช่วยกันบริจาคผ่านอินเทอร์เน็ต ตรงนี้หมายถึงคราวด์ฟันดิงค่ะ
 
คุณผู้ฟังคะ คราวด์ฟันดิงคือการร้องขอเงินทุนอุดหนุนโครงการหนึ่ง ๆ จากผู้คนที่ไม่จำเพาะเจาะจงผ่านอินเทอร์เน็ต และเมื่อรวบรวมเงินมาได้จำนวนหนึ่งก็เริ่มลงมือดำเนินโครงการนั้น ๆ
 
ภาษาญี่ปุ่นรับคำว่า "คราวด์ฟันดิง" มาทั้งอย่างนั้น โดยเขียนทับศัพท์ด้วยตัวอักษรคาตาคานะว่า  クラウドファウンディング
 
寺(てら)をきれいにするお金(かね)หรือเงินในการทำให้วัดเรียบร้อยงามตา หมายถึงเงินเพื่อการบำรุงรักษาวัด เช่น ซ่อมแซมอาคารสิ่งของต่าง ๆ ลิดกิ่งไม้ ถางวัชพืช และอื่น ๆ ภายในบริเวณวัด ไม่ได้หมายถึงการตกแต่งวัดให้สวยงามค่ะ
 
เราไปดูประโยคถัดไปกันค่ะ
 
寺(てら)を大切(たいせつ)にしてくれる人(ひと)が大勢(おおぜい)いて、感謝(かんしゃ)しています。
ประโยคนี้บอกว่า "รู้สึกซาบซึ้งที่ผู้คนมากมายใส่ใจไยดีวัด"
 
วัดบอกว่า  感謝(かんしゃ)しています  นี่หมายถึงความรู้สึกซาบซึ้งขอบอกขอบใจ
 
อย่าลืมฟังทบทวนข่าววันนี้อีกครั้งนะคะ
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ