04น. 55ว.

รู้คำรู้ข่าว "เด็ก ๆ เรียนรู้มารยาทในพิธีชงชาและจิตใจที่อบอุ่นในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 12 กันยายน 2565 รับชมได้ถึง 17 กรกฎาคม 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "เด็ก ๆ เรียนรู้มารยาทในพิธีชงชาและจิตใจที่อบอุ่นในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「幼稚園(ようちえん)yoochien」 ซึ่งแปลว่า โรงเรียนอนุบาล และ 「礼儀(れいぎ)reegi」 ซึ่งแปลว่า มารยาท

photo

[บทรายการ]

「子(こ)どもたちが茶道(さどう)の礼儀(れいぎ)や客(きゃく)を迎(むか)える温(あたた)かい気持(きも)ちを習(なら)う」
"เด็ก ๆ เรียนรู้มารยาทในพิธีชงชาและจิตใจที่อบอุ่นในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน"


 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
 
ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
子(こ)どもたちが茶道(さどう)の礼儀(れいぎ)や客(きゃく)を迎(むか)える温(あたた)かい気持(きもち)ちを習(なら)う
หัวข้อข่าวคือ "เด็ก ๆ เรียนรู้มารยาทในพิธีชงชาและจิตใจที่อบอุ่นในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
幼稚園(ようちえん)
โรงเรียนอนุบาล
 
礼儀(れいぎ)
มารยาท
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「熊本市(くまもとし)にある幼稚園(ようちえん)は、日本(にほん)に昔(むかし)からある茶道(さどう)のやり方(かた)を子(こ)どもたちが習(なら)う会(かい)を行(おこな)いました。幼稚園(ようちえん)は子(こ)どもたちに、客(きゃく)を温(あたた)かい気持(きも)ちで迎(むか)えることなどを知(し)ってほしいと考(かんが)えました。74人(にん)の子(こ)どもたちが参加(さんか)しました。
会(かい)では、茶道(さどう)の先生(せんせい)がお茶(ちゃ)をいれたり飲(の)んだりするときの礼儀(れいぎ)を教(おし)えました。先生(せんせい)は「茶(ちゃ)わんを2回(かい)まわしてから飲(の)んでください」などと説明(せつめい)しました。
子(こ)どもたちは、自分(じぶん)の前(まえ)にお茶(ちゃ)が来(く)ると、緊張(きんちょう)しながら小(ちい)さな手(て)で茶(ちゃ)わんを持(も)ってお茶(ちゃ)を飲(の)みました。
เนื้อข่าวบอกว่า เด็ก ๆ ที่โรงเรียนอนุบาลในเมืองคูมาโมโตะ 74 คนได้ประสบการณ์เข้าร่วมพิธีชงชา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยจิตใจที่อบอุ่น
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
熊本市(くまもとし)にある幼稚園(ようちえん)は、日本(にほん)に昔(むかし)からある茶道(さどう)のやり方(かた)を子(こ)どもたちが習(なら)う会(かい)を行(おこな)いました。
ประโยคนี้บอกว่า "โรงเรียนอนุบาลในเมืองคูมาโมโตะจัดกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิธีในพิธีชงชาซึ่งมีมาแต่โบราณในญี่ปุ่น"
 
幼稚園(ようちえん)แปลว่าโรงเรียนอนุบาลค่ะ ในญี่ปุ่น ก่อนเข้าโรงเรียนประถม เด็ก ๆ ไป  幼稚園(ようちえん)โรงเรียนอนุบาลกันตั้งแต่อายุประมาณ 3 ขวบเต็มค่ะ
 
ส่วน  保育園(ほいくえん)หรือเนิร์สเซอรีนั้น เป็นสถานที่ที่รับฝากเด็กที่พ่อแม่ติดงานหรือป่วย ไม่สามารถดูแลลูกได้ในช่วงกลางวัน โดยรับฝากเด็กตั้งแต่วัยทารกค่ะ
 
สำหรับ  茶道(さどう)หรือพิธีชงชานั้น เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะ
 
คุณผู้ฟังคะ คำว่า どう ใน  茶道(さどう)มีความหมายว่าวิถี หนทาง หรือเส้นทางค่ะ วัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้นมีหลายอย่างเลยค่ะที่มีคำว่า どう พ่วงอยู่
 
เช่น  剣道(けんどう)、柔道(じゅうどう)、合気道(あいきどう) ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในฐานะกีฬา แล้วก็มี  華道(かどう)ซึ่งเป็นศิลปะจัดดอกไม้
 
แต่ละ どう นั้นต่างต้องสั่งสมประสบการณ์และฝึกฝนทักษะดั้งเดิมกันนานเพื่อพัฒนาฝีมือไม้ลายมือ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะ ยังมุ่งกล่อมเกลาบุคลิกภาพและจิตวิญญาณของบุคคลผู้นั้นด้วยค่ะ
 
เราไปดูประโยคถัดกันไปค่ะ
 
幼稚園(ようちえん)は子(こ)どもたちに、客(きゃく)を温(あたた)かい気持(きも)ちで迎(むか)えることなどを知(し)ってほしいと考(かんが)えました。
ประโยคนี้บอกว่า "โรงเรียนอนุบาลอยากให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยจิตใจที่อบอุ่น เป็นต้น"
 
คุณผู้ฟังคะ พิธีชงชานั้นไม่ใช่ว่าแค่รู้วิธีชงหรือดื่ม ก็เป็นอันใช้ได้นะคะ แต่เป็นการเรียนรู้ความเอื้ออารีและความมีน้ำใจต่อผู้อื่น ผ่านมารยาทในพิธี
 
ได้ยินคำว่า  温(あたた)かい ซึ่งแปลว่าอบอุ่นหรืออุ่นกันนะคะ เป็นคำที่ใช้ยามรู้สึกว่า สิ่งนั้นหรืออากาศมีอุณหภูมิ "กำลังดี" ค่ะ
 
นอกจากนี้  温(あたた)かい ยังใช้กับความมีน้ำใจหรือความเห็นอกเห็นใจด้วย
 
อย่างข่าววันนี้ที่บอกว่า  客(きゃく)を温(あたた)かい気持(きも)ちで迎(むか)えること การต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยจิตใจที่อบอุ่น ยังไงล่ะคะ
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ