04น. 57ว.

รู้คำรู้ข่าว "อาคารไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นสร้างเสร็จแล้ว"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 29 สิงหาคม 2565 รับชมได้ถึง 3 กรกฎาคม 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "อาคารไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นสร้างเสร็จแล้ว" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「震度(しんど)shindo」 ซึ่งแปลว่า ระดับของแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ณ บริเวณหนึ่ง ๆ และ 「二酸化炭素(にさんかたんそ)nisankatanso」 ซึ่งแปลว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2

photo

[บทรายการ]

「木(き)でつくった日本(にほん)でいちばん高(たか)いビルができた」
"อาคารไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นสร้างเสร็จแล้ว"
 

 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
 
ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
木(き)でつくった日本(にほん)でいちばん高(たか)いビルができた
หัวข้อข่าวคือ "อาคารไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นสร้างเสร็จแล้ว" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
震度(しんど)
ชินโดะ หมายถึง ระดับของแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว ณ บริเวณหนึ่ง ๆ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเป็นผู้ประกาศ
 
二酸化炭素(にさんかたんそ)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「横浜市(よこはまし)に、柱(はしら)や壁(かべ)などを木(き)だけでつくった日本(にほん)でいちばん高(たか)いビルができました。11階建(かいだ)てで高(たか)さは44mです。
柱(はしら)などは3枚(まい)の木(き)の板(いた)を合(あ)わせて強(つよ)くしました。特別(とくべつ)な技術(ぎじゅつ)で、雨(あめ)が木(き)の中(なか)にしみこまないようにしています。ビルを建(た)てた会社(かいしゃ)は、震度(しんど)7の大(おお)きな地震(じしん)でも建物(たてもの)は壊(こわ)れないと言(い)っています。
木(き)のビルは、建(た)てるときに出(だ)す二酸化炭素(にさんかたんそ)を少(すく)なくできると言(い)われています。会社(かいしゃ)によると、出(だ)した二酸化炭素(にさんかたんそ)は、鉄(てつ)やコンクリートでつくった場合(ばあい)の25%ぐらいでした。
เนื้อข่าวบอกว่า มีการก่อสร้างอาคารไม้ 11 ชั้น ความสูง 44 เมตร ขึ้นที่เมืองโยโกฮามา นี่เป็นอาคารที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นในบรรดาอาคารที่สร้างโดยใช้แต่ไม้
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
横浜市(よこはまし)に、柱(はしら)や壁(かべ)などを木(き)だけでつくった日本(にほん)でいちばん高(たか)いビルができました。11階建(かいだ)てで高(たか)さは44mです。
ประโยคนี้บอกว่า "ที่เมืองโยโกฮามา อาคารที่เสาและผนังสร้างโดยใช้แต่ไม้ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นสร้างเสร็จแล้ว เป็นอาคาร 11 ชั้น สูง 44 เมตร"
 
ในประโยคนี้ได้ยินคำว่า 11階建(かいだ)て นะคะ
 
階(かい)แปลว่าชั้นค่ะ ชั้นที่ตั้งอยู่บนพื้นดินเรียกว่า 1階(かい)คือชั้น 1 ส่วนชั้นบนขึ้นไปก็นับเลขตามไปเป็น 2階(かい)ชั้น 2 และ 3階(がい)ชั้น 3
 
ชั้นที่อยู่ใต้ดินนั้น ก็เติมคำว่า  地下(ちか)ลงไปเป็น  地下(ちか)1階(かい)ชั้นใต้ดิน 1 และ  地下(ちか)2階(かい)ชั้นใต้ดิน 2
 
สำหรับ 11階建(かいだ)て นั้น เป็นการเติมคำว่า ダテ ซึ่งหมายถึงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ไว้ข้างหลัง カイ ซึ่งแปลว่าชั้น
 
คุณผู้ฟังคะ เวลานับเลขนั้น เราก็นับ 「イチ」「ニ」「サン」 หนึ่ง สอง สาม ไปเรื่อย ๆ แต่ในกรณีที่มีศัพท์ตามมา ตัวเลขบางตัวก็อาจเปลี่ยนคำอ่านไป เช่น 「イチ」 หนึ่ง, 「ロク」 หก, 「ハチ」 แปด, 「ジュウ」 สิบ
 
อย่างในครั้งนี้ พอมี  階(かい)ซึ่งแปลว่าชั้น ตามมา หนึ่งก็กลายเป็น イッカイ หกกลายเป็น ロッカイ และสิบกลายเป็น ジュッカイ
 
เราไปดูประโยคถัดกันไปค่ะ
 
木(き)のビルは、建(た)てるときに出(だ)す二酸化炭素(にさんかたんそ)を少(すく)なくできると言(い)われています。
ประโยคนี้บอกว่า "กล่าวกันว่า อาคารไม้นั้นเวลาสร้างสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาได้"
 
二酸化炭素(にさんかたんそ)คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2
 
ข่าวนี้บอกด้วยว่า การสร้างอาคารด้วยไม้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยกว่าการสร้างด้วยเหล็กหรือคอนกรีต
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ