04น. 57ว.

รู้คำรู้ข่าว "ญี่ปุ่นมาเป็นอันดับที่ 1 เป็นครั้งแรกในบรรดาประเทศที่อยากไปเที่ยว"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รับชมได้ถึง 26 มิถุนายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "ญี่ปุ่นมาเป็นอันดับที่ 1 เป็นครั้งแรกในบรรดาประเทศที่อยากไปเที่ยว" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「交通(こうつう)kootsuu」ซึ่งแปลว่า การไปไหนมาไหน การเดินทาง คมนาคม และ 「安全(あんぜん)anzen」 ซึ่งแปลว่า ความปลอดภัย สวัสดิภาพ

photo

[บทรายการ]

「観光(かんこう)に行(い)きたい国(くに) 日本(にっぽん)が初(はじ)めて1番(いちばん)になる」
"ญี่ปุ่นมาเป็นอันดับที่ 1 เป็นครั้งแรกในบรรดาประเทศที่อยากไปเที่ยว"

สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ

ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...

観光(かんこう)に行(い)きたい国(くに) 日本(にっぽん)が初(はじ)めて1番(いちばん)になる
หัวข้อข่าวคือ "ญี่ปุ่นมาเป็นอันดับที่ 1 เป็นครั้งแรกในบรรดาประเทศที่อยากไปเที่ยว" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม

ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ

交通(こうつう)
การไปไหนมาไหน การเดินทาง คมนาคม

安全(あんぜん)
ความปลอดภัย สวัสดิภาพ

เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ

世界経済(せかいけいざい)フォーラムという団体(だんたい)は2007年(ねん)から2年(ねん)に1度(ど)、世界(せかい)で観光(かんこう)に行(い)きたい国(くに)や地域(ちいき)を調(しら)べて、発表(はっぴょう)しています。今年(ことし)の発表(はっぴょう)では、117の国(くに)と地域(ちいき)の中(なか)で日本(にっぽん)が初(はじ)めて1番(ばん)になりました。
交通(こうつう)が便利(べんり)なことや、すばらしい自然(しぜん)や文化(ぶんか)があること、まちが安全(あんぜん)で安心(あんしん)して観光(かんこう)を楽(たの)しむことができることなどが理由(りゆう)です。
2番(ばん)から10番(ばん)は、アメリカ、スペイン、フランス、ドイツ、スイス、オーストラリア、イギリス、シンガポール、イタリアでした。

เนื้อข่าวบอกว่า การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกประกาศผลสำรวจ "ประเทศหรือดินแดนที่อยากไปเที่ยว" ซึ่งนี่จัดทำขึ้นสองปีครั้ง ครั้งนี้ ญี่ปุ่นมาเป็นอันดับที่หนึ่งเป็นครั้งแรก

ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...

交通(こうつう)が便利(べんり)なことや、すばらしい自然(しぜん)や文化(ぶんか)があること、まちが安全(あんぜん)で安心(あんしん)して観光(かんこう)を楽(たの)しむことができることなどが理由(りゆう)です。

ประโยคนี้บอกว่า "สาเหตุคือความสะดวกยามไปไหนมาไหน ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าทึ่งประทับใจ และการที่สามารถสบายใจและสนุกกับการเที่ยวได้เนื่องจากบ้านเมืองมีความปลอดภัย เป็นต้น"

ข่าวนี้บอกว่า "ความสะดวกยามไปไหนมาไหน" เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นได้ที่ 1 ค่ะ

คุณผู้ฟังคะ ระบบคมนาคมของญี่ปุ่นนั้น ประกอบด้วย 電車(でんしゃ)รถไฟฟ้า 地下鉄(ちかてつ)รถไฟใต้ดิน バス(ばす)รถประจำทาง 飛行機(ひこうき)เครื่องบิน และ 船(ふね)เรือ เป็นต้น

สาเหตุอื่นคือ 自然(しぜん)ซึ่งแปลว่าธรรมชาติค่ะ

แล้วก็ 安全(あんぜん)ซึ่งแปลว่าความปลอดภัยค่ะ

ศัพท์อีกคำหนึ่งในประโยคนี้คือ 観光(かんこう)แปลว่าการเที่ยวชม การท่องเที่ยว

เราไปดูประโยคถัดกันไปค่ะ
 
2番(ばん)から10番(ばん)は、アメリカ、スペイン、フランス、ドイツ、スイス、オーストラリア、イギリス、シンガポール、イタリアでした。
ประโยคนี้บอกว่า "อันดับที่ 2 ถึง 10 นั้นได้แก่ สหรัฐ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ สิงคโปร์ และอิตาลี"

คุณผู้ฟังคะ ภาษาญี่ปุ่นนั้นเติมศัพท์บอกความหมายของตัวเลขนั้นไว้ที่ข้างหลังตัวเลขค่ะ

ในข่าวครั้งนี้ เติมคำว่า 番(ばん)ไว้ข้างหลังตัวเลขเพื่อบอกอันดับค่ะ

สำหรับชื่อประเทศนั้น ในภาษาญี่ปุ่นมีวิธีเขียนหลายแบบค่ะ ในกรณีที่เป็นประเทศที่เขียนชื่อประเทศตัวเองด้วยตัวอักษรคันจิ ก็นำมาทั้งอย่างนั้นแล้วอ่านแบบญี่ปุ่น เช่น 中国 (ちゅうごく)ซึ่งหมายถึงจีน

นอกจากนี้ ก็มีแบบที่ถอดชื่อภาษาอังกฤษของประเทศนั้น  มาเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะค่ะ

มีกรณีพิเศษ เช่น ญี่ปุ่นเรียก United Kingdom หรือสหราชอาณาจักรว่า イギリス

นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ