04น. 57ว.

รู้คำรู้ข่าว "ชมรมเออร์แบนสปอร์ตแห่งแรกของญี่ปุ่นเปิดที่โรงเรียนมัธยมปลาย"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 รับชมได้ถึง 19 มิถุนายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "ชมรมเออร์แบนสปอร์ตแห่งแรกของญี่ปุ่นเปิดที่โรงเรียนมัธยมปลาย" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「アーバンスポーツ(あーばんすぽーつ) aabansupootsu」 ซึ่งแปลว่า
"เออร์แบนสปอร์ต" และ 「部活(ぶかつ)bukatsu」 ซึ่งแปลว่า "ชมรมหรือกิจกรรมนอกเวลาเรียน"

photo
photo

[บทรายการ]

「日本(にっぽん)で初(はじ)めて高校(こうこう)でアーバンスポーツの部活(ぶかつ)」
"ชมรมเออร์แบนสปอร์ตแห่งแรกของญี่ปุ่นเปิดที่โรงเรียนมัธยมปลาย"
 

 
สวัสดีค่ะ นี่คือช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
 
ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
日本(にっぽん)で初(はじ)めて高校(こうこう)でアーバンスポーツの部活(ぶかつ)
หัวข้อข่าวคือ "ชมรมเออร์แบนสปอร์ตแห่งแรกของญี่ปุ่นเปิดที่โรงเรียนมัธยมปลาย" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
アーバンスポーツ
เออร์แบนสปอร์ต
เออร์แบนสปอร์ตเป็นกีฬาเกิดใหม่ มีจุดเริ่มต้นมาจากสเกตบอร์ด
สปอร์ตไคลบ์มิง จักรยาน BMX และอื่น ๆ ที่เป็นการแสดงลีลาเพื่อความเพลิดเพลินในสวนสาธารณะหรือซอกซอย ตามย่านชุมชนเมือง
 
部活(ぶかつ) 
ชมรมหรือกิจกรรมนอกเวลาเรียน
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
岡山市(おかやまし)にある高校(こうこう)が来年(らいねん)4月(がつ)から、スケートボードや自転車(じてんしゃ)BMXなどの「アーバンスポーツ」の部活(ぶかつ)を始(はじ)めます。
アーバンスポーツは若(わか)い人(ひと)に人気(にんき)があります。去年(きょねん)の東京(とうきょう)オリンピックでは日本(にっぽん)の選手(せんしゅ)がメダルを取(と)りました。
高校(こうこう)は体育館(たいいくかん)に練習(れんしゅう)の場所(ばしょ)を作(つく)りました。高(たか)さや角度(かくど)を変(か)えた斜面(しゃめん)がたくさんあって、自転車(じてんしゃ)やスケートボードで滑(すべ)って降(お)りたり、ジャンプの練習(れんしゅう)をしたりできます。
高校(こうこう)によると、アーバンスポーツの部活(ぶかつ)は日本(にっぽん)で初(はじ)めてです。校長(こうちょう)は「将来(しょうらい)オリンピックに出(で)る選手(せんしゅ)やメダルを取(と)る選手(せんしゅ)を育(そだ)てたいです」と話(はな)しました。
คุณผู้ฟังคะ เออร์แบนสปอร์ตเป็นที่นิยมในหมู่คนหนุ่มสาว ในมหกรรมกีฬาโตเกียวโอลิมปิก นักกีฬาญี่ปุ่นคว้าเหรียญรางวัลมาได้มากมายจากการแข่งสเกตบอร์ดและสปอร์ตไคลบ์มิง เนื้อข่าวบอกว่า โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในเมืองโอกายามะเปิดชมรมเออร์แบนสปอร์ตขึ้นเป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียนค่ะ
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
岡山市(おかやま)にある高校(こうこう)が来年(らいねん)4月(がつ)から、スケートボードや自転車(じてんしゃ)BMXなどの「アーバンスポーツ」の部活(ぶかつ)を始(はじ)めます。
ประโยคนี้บอกว่า "โรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในเมืองโอกายามะจะเริ่มกิจกรรมนอกเวลาเรียนของชมรมเออร์แบนสปอร์ตที่เป็นการใช้สเกตบอร์ด จักรยาน BMX และอื่น ๆ ตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้า"
 
部活動(ぶかつどう)แปลว่าชมรมหรือกิจกรรมนอกเวลาเรียน ในญี่ปุ่น นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายรวมทั้งมหาวิทยาลัย ต่างแยกย้ายกันเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียนในชมรมด้านที่ตัวเองมีความสนใจ เช่น กีฬา วัฒนธรรม การหาความรู้เพิ่มเติม และอื่น ๆ 部活動(ぶかつどう)นั้นเรียกกันสั้น ๆ ว่า 部活(ぶかつ)
 
คุณผู้ฟังคะ ในญี่ปุ่น ชมรมหรือกิจกรรมนอกเวลาเรียนนั้นแบ่งกว้าง ๆ ออกเป็น 運動部(うんどうぶ)ชมรมด้านกีฬา กับ 文化部(ぶんかぶ)ชมรมด้านวัฒนธรรม
 
คำว่า アーバンスポーツ หรือเออร์แบนสปอร์ตนั้นสื่อความหมายว่า เป็นกิจกรรมด้านกีฬาที่เล่นกันตามพื้นที่ในชุมชนเมือง
 
เราไปดูประโยคถัดกันไปค่ะ
 
高校(こうこう)は体育館(たいいくかん)に練習(れんしゅう)の場所(ばしょ)を作(つく)りました。高(たか)さや角度(かくど)を変(か)えた斜面(しゃめん)がたくさんあって、自転車(じてんしゃ)やスケートボードで滑(すべ)って降(お)りたり、ジャンプの練習(れんしゅう)をしたりできます。
ประโยคนี้บอกว่า "โรงเรียนมัธยมปลายแห่งนี้สร้างสนามสำหรับฝึกซ้อมขึ้นในโรงยิม ประกอบด้วยเนินที่มีความสูงและความชันต่าง ๆ มากมายให้ซ้อมไสตัวลงมาหรือกระโดด ด้วยจักรยานหรือสเกตบอร์ด"
 
โรงเรียนนี้จัดเตรียมสถานที่กันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะ ในประโยคนี้ คุณผู้ฟังคงได้ยินคำว่า  斜面(しゃめん)กันนะคะ คำนี้แปลว่าเนิน
 
แล้วก็คงได้ยินตรงที่พูดว่า スケートボードで滑(すべ)って降(お)りる ด้วยนะคะ  滑(すべ)る แปลว่า ลื่น ไถล ไสตัว เป็นคำกริยาที่ได้ยินบ่อยยามพูดถึงสกีหรือสเกตค่ะ
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。
 

เค้าโครงรายการ