05น. 00ว.

รู้คำรู้ข่าว "'ฝนผิดธรรมดา' เกิดบ่อยครั้งขึ้นในญี่ปุ่น สาเหตุคือการที่อุณหภูมิสูงขึ้น"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รับชมได้ถึง 29 พฤษภาคม 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "'ฝนผิดธรรมดา' เกิดบ่อยครั้งขึ้นในญี่ปุ่น สาเหตุคือการที่อุณหภูมิสูงขึ้น" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「異常な雨(いじょうなあめ) ijyoona ame」 ซึ่งแปลว่า ฝนผิดธรรมดาหรือผิดปรกติ และ 「中国地方(ちゅうごくちほう)chuugoku chihoo」 ซึ่งแปลว่า ภูมิภาคชูโงกุ

photo
photo

เค้าโครงรายการ