05น. 00ว.

รู้คำรู้ข่าว "'ฝนผิดธรรมดา' เกิดบ่อยครั้งขึ้นในญี่ปุ่น สาเหตุคือการที่อุณหภูมิสูงขึ้น"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รับชมได้ถึง 29 พฤษภาคม 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "'ฝนผิดธรรมดา' เกิดบ่อยครั้งขึ้นในญี่ปุ่น สาเหตุคือการที่อุณหภูมิสูงขึ้น" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「異常な雨(いじょうなあめ) ijyoona ame」 ซึ่งแปลว่า ฝนผิดธรรมดาหรือผิดปรกติ และ 「中国地方(ちゅうごくちほう)chuugoku chihoo」 ซึ่งแปลว่า ภูมิภาคชูโงกุ

photo
photo

[บทรายการ]

「『異常(いじょう)な雨(あめ)』が日本(にっぽん)で増(ふ)えた 気温(きおん)が上(あ)がったことが原因(げんいん)」
"ฝนผิดธรรมดาเกิดบ่อยครั้งขึ้น สาเหตุคือการที่อุณหภูมิสูงขึ้น"


 
สวัสดีค่ะ นี่คือช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
 
ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
「異常(いじょう)な雨(あめ)」が日本(にっぽん)で増(ふ)えた 気温(きおん)が上(あ)がったことが原因(げんいん)
หัวข้อข่าวคือ ในญี่ปุ่น "ฝนผิดธรรมดาเกิดบ่อยครั้งขึ้น สาเหตุคือการที่อุณหภูมิสูงขึ้น" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
異常(いじょう)な雨(あめ)
ฝนผิดธรรมดาหรือผิดปรกติ
 
中国地方(ちゅうごくちほう)
ภูมิภาคชูโงกุ
คำว่าชูโงกุนั้นไม่ได้หมายถึงประเทศจีนนะคะ เป็นชื่อภูมิภาคหนึ่งของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของฮนชูเกาะหลักของประเทศค่ะ
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
アメリカ海洋大気局(かいようたいききょく)のグループは、雨(あめ)と地球(ちきゅう)の気温(きおん)の関係(かんけい)について研究(けんきゅう)しました。グループは、1977年(ねん)から2015年(ねん)までの日本(にっぽん)の雨(あめ)のデータをAIに入(い)れました。そして、とてもたくさん降(ふ)ったり広(ひろ)い場所(ばしょ)で降(ふ)ったりした「異常(いじょう)な雨(あめ)」を調(しら)べました。
1977年(ねん)は「異常(いじょう)な雨(あめ)」が6.1日(にち)でしたが、2015年(ねん)は12.3日(にち)でした。約(やく)2倍(ばい)に増(ふ)えていました。特(とく)に中国地方(ちゅうごくちほう)や四国(しこく)、九州(きゅうしゅう)、奄美(あまみ)、沖縄(おきなわ)で増(ふ)えて、約(やく)3倍(ばい)になっていました。
グループは、スーパーコンピューターで空気(くうき)と海(うみ)の温度(おんど)についても調(しら)べました。その結果(けっか)、人間(にんげん)の活動(かつどう)で地球(ちきゅう)の気温(きおん)が上(あ)がったことが、「異常(いじょう)な雨(あめ)」が増(ふ)えた原因(げんいん)だと言(い)っています。
グループの人(ひと)は「将来(しょうらい)、今(いま)までにない雨(あめ)が降(ふ)るかもしれません。災害(さいがい)が起(お)こらないように準備(じゅんび)をする必要(ひつよう)があります」と話(はな)しています。
เนื้อข่าวบอกว่า คณะวิจัยของสหรัฐได้วิเคราะห์ข้อมูลฝนของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977-2015 โดยใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ผลวิเคราะห์ทำให้ทราบว่า จำนวนวันที่ฝนผิดธรรมดาตก เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 3 เท่า ฝนผิดธรรมดานั้นคือฝนที่ตกเป็นปริมาณมากอย่างยิ่งหรือตกเป็นบริเวณกว้างอย่างมาก สาเหตุที่ฝนผิดธรรมดาเพิ่มขึ้นนั้นคือภาวะโลกร้อนค่ะ
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
アメリカ海洋大気局(かいようたいききょく)のグループは、雨(あめ)と地球(ちきゅう)の気温(きおん)の関係(かんけい)について研究(けんきゅう)しました。
ประโยคนี้บอกว่า "คณะของหน่วยงานภาคพื้นสมุทรและบรรยากาศสหรัฐได้ทำวิจัยเรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างฝนกับอุณหภูมิโลก"
 
ในข่าวนี้ นักวิจัยกำลังเตือนว่า ที่ญี่ปุ่น 異常(いじょう)な雨(あめ)หรือฝนผิดธรรมดา ซึ่งคือฝนที่ตกเป็นปริมาณมากอย่างยิ่งหรือตกเป็นบริเวณกว้างนั้น เกิดบ่อยครั้งขึ้น
 
พยากรณ์อากาศในญี่ปุ่นรายงานโดยเติมคำที่บอกสภาพหรือไม่ก็ลักษณะของการตกไว้ข้างหน้าคำว่า 雨(あめ)หรือฝน เพื่อให้ผู้ที่ฟังพยากรณ์อากาศนึกภาพกันออกได้ง่าย อย่างเช่น 強(つよ)い雨(あめ)ซึ่งแปลว่าฝนตกแรง 激(はげ)しい雨(あめ)หรือฝนตกกระหน่ำ ซึ่งหมายถึงฝนที่ตกกระหน่ำแรงกว่าฝนปกติ
 
เราไปดูประโยคถัดกันไปค่ะ
 
特(とく)に中国地方(ちゅうごくちほう)や四国(しこく)、九州(きゅうしゅう)、奄美(あまみ)、沖縄(おきなわ)で増(ふ)えて、約(やく)3倍(ばい)になっていました。
ประโยคนี้บอกว่า "โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคชูโงกุ ชิโกกุ คิวชู อามามิ โอกินาวา เพิ่มขึ้นเป็นราว 3 เท่าตัว"
 
「中国地方(ちゅうごくちほう)」「四国(しこく)」「九州(きゅうしゅう)」「奄美(あまみ)」「沖縄(おきなわ)」 นั้นเป็นชื่อภูมิภาคในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นซึ่งประโยคนี้ระบุว่า เป็นภูมิภาคที่พบฝนผิดธรรมดามากครั้ง
 
ตัวอย่างของการแบ่งภูมิภาคที่พบบ่อยนั้นเป็นการแบ่งจากทางเหนือไล่ลงมาค่ะ มี 8 ภูมิภาคคือ「北海道(ほっかいどう)」「東北(とうほく)」「関東(かんとう)」「中部(ちゅうぶ)」「近畿(きんき)」「中国(ちゅうごく)」「四国(しこく)」「九州(きゅうしゅう)・沖縄(おきなわ)」
 
แต่ละภูมิภาคนั้นต่างก็มีวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติที่ต่างกันออกไป ลองค้นข้อมูลมาเปรียบเทียบดูสิคะ
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ