04น. 51ว.

รู้คำรู้ข่าว "ปีนี้ การออกคำประกาศเตือนให้ระวังโรคลมเหตุร้อนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน”

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รับชมได้ถึง 22 พฤษภาคม 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "ปีนี้ การออกคำประกาศเตือนให้ระวังโรคลมเหตุร้อนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน” นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「熱中症(ねっちゅうしょう) necchuushoo」 ซึ่งแปลว่า โรคลมเหตุร้อน และ 「警戒(けいかい) keekai」 ซึ่งแปลว่า การระวัง

photo

เค้าโครงรายการ