04น. 51ว.

รู้คำรู้ข่าว "ปีนี้ การออกคำประกาศเตือนให้ระวังโรคลมเหตุร้อนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2565 รับชมได้ถึง 22 พฤษภาคม 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "ปีนี้ การออกคำประกาศเตือนให้ระวังโรคลมเหตุร้อนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「熱中症(ねっちゅうしょう) necchuushoo」 ซึ่งแปลว่า โรคลมเหตุร้อน และ 「警戒(けいかい) keekai」 ซึ่งแปลว่า การระวัง

photo

[บทรายการ]

「『熱中症警戒(ねっちゅうしょうけいかい)アラート』 今年(ことし)は4月(がつ)27日(にち)から始(はじ)める」
"ปีนี้ การออกคำประกาศเตือนให้ระวังโรคลมเหตุร้อนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน"


 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
 
ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
「熱中症警戒(ねっちゅうしょうけいかい)アラート」
今年(ことし)は4月(がつ)27日(にち)から始(はじ)める
หัวข้อข่าวคือ "ปีนี้ การออกคำประกาศเตือนให้ระวังโรคลมเหตุร้อนจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
熱中症(ねっちゅうしょう)
โรคลมเหตุร้อน
 
警戒(けいかい)
การระวัง
 
エアコン
เครื่องปรับอากาศ
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「気温(きおん)や湿度(しつど)などが上(あ)がって熱中症(ねっちゅうしょう)になる危険(きけん)がとても高(たか)いとき、気象庁(きしょうちょう)と環境省(かんきょうしょう)は「熱中症警戒(ねっちゅうしょうけいかい)アラート」を出(だ)します。
今年(ことし)は4月(がつ)27日(にち)から始(はじ)めます。
気象庁(きしょうちょう)と環境省(かんきょうしょう)は、アラートが出(で)たら、いつもより熱中症(ねっちゅうしょう)に気(き)をつけるように言(い)っています。
できるだけ外(そと)に出(で)ないことや、エアコンで部屋(へや)を涼(すず)しくすること、のどが渇(かわ)いていなくても水(みず)を飲(の)むこと、運動(うんどう)をやめることなどが大切(たいせつ)だと言(い)っています。」
คุณผู้ฟังคะ  熱中症(ねっちゅうしょう)หรือโรคลมเหตุร้อนนั้น เป็นอาการป่วยอันเนื่องมาจากการที่ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันในยามที่อากาศร้อนและชื้น เนื้อข่าวบอกว่า ปีนี้ รัฐบาลจะเริ่มออกคำประกาศเตือนให้ระวังโรคลมเหตุร้อนตั้งแต่วันที่ 27 เมษายนค่ะ
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
気温(きおん)や湿度(しつど)などが上(あ)がって熱中症(ねっちゅうしょう)になる危険(きけん)がとても高(たか)いとき、気象庁(きしょうちょう)と環境省(かんきょうしょう)は「熱中症警戒(ねっちゅうしょうけいかい)アラート」を出(だ)します。
ประโยคนี้บอกว่า "ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นโรคลมเหตุร้อนจากการที่อากาศร้อนและชื้น สำนักงานอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงสิ่งแวดล้อมจะออกคำประกาศเตือนให้ระวังโรคลมเหตุร้อน"
 
熱中症(ねっちゅうしょう)หรือโรคลมเหตุร้อนนั้น ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น เป็นตะคริวหรือปวดศีรษะ มีสาเหตุมาจากการที่สัดส่วนของน้ำกับเกลือในร่างกายเสียสมดุล หรือร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันในยามที่อากาศร้อน
 
ในกรณีที่เป็นหนัก ผู้ป่วยอาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงต้องระวังกันให้มากค่ะ
 
警戒(けいかい)คือ การระวังเผื่อเกิดอันตรายหรือประสบภัยธรรมชาติ และ アラート แปลว่าคำประกาศเตือน ทับศัพท์มาจากคำว่า alert ในภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ในความหมายทำนองเดียวกัน เป็นศัพท์ที่เขียนด้วยตัวคาตาคานะหรือ カタカナ語(ご)
 
เมื่อสถานการณ์มาถึงค่าที่ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ ทางการก็จะออกคำประกาศเตือนให้ผู้คนระวังกันค่ะ
 
เราไปดูประโยคถัดกันไปค่ะ
 
できるだけ外(そと)に出(で)ないことや、エアコンで部屋(へや)を涼(すず)しくすること、のどが渇(かわ)いていなくても水(みず)を飲(の)むこと、運動(うんどう)をやめることなどが大切(たいせつ)だと言(い)っています。
ประโยคนี้เป็นคำแนะนำจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและกระทรวงสิ่งแวดล้อม "บอกว่า การเลี่ยงออกไปข้างนอกเท่าที่สามารถทำได้, การเปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ห้องเย็น, การดื่มน้ำแม้ไม่รู้สึกกระหาย และการงดออกกำลังกายนั้น เป็นสิ่งสำคัญ"
 
エアコン ย่อมาจาก エアーコンディショナー  ซึ่งทับศัพท์มาจากคำว่า air conditioner ในภาษาอังกฤษ เป็นอีกคำหนึ่งที่เขียนด้วยตัวคาตาคานะ
 
มีอีกคำที่พบบ่อยพอ ๆ กับ エアコン นั่นคือ パソコン  ซึ่งนี่ย่อมาจาก  パーソナルコンピューター  คำทำนองนี้ส่วนใหญ่ย่อแล้วเหลือประมาณ 3-4 ตัวอักษรค่ะ
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ