04น. 59ว.

รู้คำรู้ข่าว "บริการเช่ารถยนต์ใช้แล้วด้วยวงเงินคงที่รายเดือน เป็นที่นิยม"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 6 มิถุนายน 2565 รับชมได้ถึง 8 พฤษภาคม 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "บริการเช่ารถยนต์ใช้แล้วด้วยวงเงินคงที่รายเดือน เป็นที่นิยม" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「中古(の)(ちゅうこ の) chuuko(no)」 ซึ่งแปลว่า ใช้แล้ว, มือสอง และ 「税金(ぜいきん) zeekin」 ซึ่งแปลว่า ภาษี

photo

[บทรายการ]

「毎月(まいつき)決(き)まったお金(かね)で中古(ちゅうこ)の車(くるま)を利用(りよう)するサービスが人気(にんき)」
"บริการเช่ารถยนต์ใช้แล้วด้วยวงเงินคงที่รายเดือน เป็นที่นิยม"


 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
 
ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
毎月(まいつき)決(き)まったお金(かね)で中古(ちゅうこ)の車(くるま)を利用(りよう)するサービスが人気(にんき)
หัวข้อข่าวคือ "บริการเช่ารถยนต์ใช้แล้วด้วยวงเงินคงที่รายเดือน เป็นที่นิยม" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 12 เมษายน
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
半導体(はんどうたい)
สารกึ่งตัวนำ
 
中古(ちゅうこ)の 
ใช้แล้ว, มือสอง
 
税金(ぜいきん)
ภาษี
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「新型(しんがた)コロナウイルスや半導体(はんどうたい)が足(た)りない問題(もんだい)で車(くるま)の生産(せいさん)が遅(おく)れて、中古(ちゅうこ)の車(くるま)を買(か)う人(ひと)が増(ふ)えています。最近(さいきん)は、中古(ちゅうこ)の車(くるま)は値段(ねだん)が上(あ)がっているため、毎月(まいつき)決(き)まったお金(かね)を払(はら)って車(くるま)を利用(りよう)するサービスが人気(にんき)になっています。このサービスを行(おこな)う会社(かいしゃ)によると、去年(きょねん)中古(ちゅうこ)の車(くるま)を利用(りよう)した人(ひと)は、おととしの5倍(ばい)以上(いじょう)でした。
千葉県(ちばけん)に住(す)む男性(だんせい)はこのサービスで軽自動車(けいじどうしゃ)を利用(りよう)しています。1か月(げつ)の値段(ねだん)が1万(まん)1000円(えん)で、この中(なか)に税金(ぜいきん)や検査(けんさ)に必要(ひつよう)なお金(かね)が入(はい)っています。
เนื้อข่าวบอกว่า สืบเนื่องจากผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และภาวะขาดแคลนสารกึ่งตัวนำ ไม่เพียงรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้วก็มีราคาสูงขึ้น ทำให้การซื้อรถยนต์กลายเป็นเรื่องยาก บริการเช่ารถยนต์ใช้แล้วด้วยวงเงินคงที่รายเดือนจึงเพิ่มขึ้น
 
แล้วก็บอกด้วยว่า มีคนหนึ่งเช่ารถยนต์ขนาดเล็กโดยจ่ายเดือนละ 11,000 เยนค่ะ
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
新型(しんがた)コロナウイルスや半導体(はんどうたい)が足(た)りない問題(もんだい)で車(くるま)の生産(せいさん)が遅(おく)れて、中古(ちゅうこ)の車(くるま)を買(か)う人(ひと)が増(ふ)えています。
ประโยคนี้บอกว่า "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และปัญหาขาดแคลนสารกึ่งตัวนำทำให้การผลิตรถยนต์ล่าช้า ผู้ที่ซื้อรถยนต์ใช้แล้วจึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น"
 
半導体(はんどうたい)หรือสารกึ่งตัวนำนั้น เป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา โดยมีการนำมาใช้ในสิ่งต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องเล่นเกม เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ เป็นต้น
 
มาดูที่ 中古(ちゅうこ)の車(くるま)หรือรถยนต์ใช้แล้วกันค่ะ คำว่า 中古(ちゅうこ)หมายถึงของที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหรือของที่เก่านิดหน่อย ไม่ใช่ของมือหนึ่ง 中古(ちゅうこ)の車(くるま)เรียกกันสั้น ๆ ว่า 中古車(ちゅうこしゃ)ค่ะ
 
เราไปดูประโยคถัดกันไปค่ะ
 
千葉県(ちばけん)に住(す)む男性(だんせい)はこのサービスで軽自動車(けいじどうしゃ)を利用(りよう)しています。1か月(げつ)の値段(ねだん)が1万(まん)1000円(えん)で、この中(なか)に税金(ぜいきん)や検査(けんさ)に必要(ひつよう)なお金(かね)が入(はい)っています。
ประโยคนี้บอกว่า "ชายที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชิบะเช่ารถยนต์ขนาดเล็กด้วยบริการนี้ ค่าเช่าตกเดือนละ 11,000 เยน โดยนี่รวมถึงเงินค่าภาษีและค่าตรวจ"
 
คุณผู้ฟังคะ รถยนต์นั้นแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ตามความยาว ความสูง และความจุไอเสียของเครื่องยนต์ 軽自動車(けいじどうしゃ)หมายถึง รถยนต์ขนาดเล็กที่มีความจุไอเสียไม่เกิน 660 ซีซี เนื่องจากสะดวกใช้ขับไปทำงานหรือซื้อของ 軽自動車(けいじどうしゃ)จึงเป็นที่นิยม
 
税金(ぜいきん)แปลว่าภาษี 税金(ぜいきん)มีหลายประเภทค่ะ หนึ่งในนั้นคือภาษีที่ผู้ถือครองรถยนต์ต้องจ่ายเป็นประจำทุกปี จำนวนเงินภาษีต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของรถยนต์ ข่าวนี้บอกว่า ในค่าเช่ารายเดือน มี 税金(ぜいきん)รวมอยู่ด้วย
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。
 

เค้าโครงรายการ