04น. 59ว.

รู้คำรู้ข่าว “บริการเช่ารถยนต์ใช้แล้วด้วยวงเงินคงที่รายเดือน เป็นที่นิยม”

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 6 มิถุนายน 2565 รับชมได้ถึง 8 พฤษภาคม 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ “บริการเช่ารถยนต์ใช้แล้วด้วยวงเงินคงที่รายเดือน เป็นที่นิยม” นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「中古(の)(ちゅうこ の) chuuko(no)」 ซึ่งแปลว่า ใช้แล้ว, มือสอง และ 「税金(ぜいきん) zeekin」 ซึ่งแปลว่า ภาษี

photo

เค้าโครงรายการ