04น. 51ว.

รู้คำรู้ข่าว "ภาพยนตร์เรื่อง Drive My Carได้รับรางวัลอะแคเดมีประเภทภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 รับชมได้ถึง 24 เมษายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "ภาพยนตร์เรื่อง Drive My Carได้รับรางวัลอะแคเดมีประเภทภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「アカデミー賞(あかでみーしょう)akademii shoo」ซึ่งแปลว่า รางวัลออสการ์ และ 「外国(がいこく)gaikoku」ซึ่งแปลว่า ต่างประเทศ

photo
photo

เค้าโครงรายการ