04น. 51ว.

รู้คำรู้ข่าว “สามารถเข้าไปที่เส้นทางเดินชมหุบเขาโอวากูดานิของฮาโกเนะได้อีกครั้ง”

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 รับชมได้ถึง 17 เมษายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ “สามารถเข้าไปที่เส้นทางเดินชมหุบเขาโอวากูดานิของฮาโกเนะได้อีกครั้ง” นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「火山(かざん) kazan」 ซึ่งแปลว่า ภูเขาไฟ และ 「お土産(おみやげ) omiyage」 ซึ่งแปลว่า ของฝาก

photo

เค้าโครงรายการ