04น. 51ว.

รู้คำรู้ข่าว "สามารถเข้าไปที่เส้นทางเดินชมหุบเขาโอวากูดานิของฮาโกเนะได้อีกครั้ง"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 รับชมได้ถึง 17 เมษายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "สามารถเข้าไปที่เส้นทางเดินชมหุบเขาโอวากูดานิของฮาโกเนะได้อีกครั้ง" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「火山(かざん) kazan」 ซึ่งแปลว่า ภูเขาไฟ และ 「お土産(おみやげ) omiyage」 ซึ่งแปลว่า ของฝาก

photo

[บทรายการ]

「箱根(はこね)の大涌谷(おおわくだに) 観光(かんこう)するコースに入(はい)れるようになる」
"สามารถเข้าไปที่เส้นทางเดินชมหุบเขาโอวากูดานิของฮาโกเนะได้อีกครั้ง"


 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
 
ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
箱根(はこね)の大涌谷(おおわくだに) 観光(かんこう)するコースに入(はい)れるようになる
หัวข้อข่าวบอกว่า "สามารถเข้าไปที่เส้นทางเดินชมหุบเขาโอวากูดานิของฮาโกเนะได้อีกครั้ง" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 29 มีนาคม คุณผู้ฟังคะ ฮาโกเนะนั้นเป็นสถานท่องเที่ยวขึ้นชื่อใกล้ภูเขาฟูจิค่ะ
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
火山(かざん)  
ภูเขาไฟ
 
可能性(かのうせい)
ความเป็นไปได้
 
お土産(みやげ)
ของฝาก
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
「神奈川県箱根町(かながわけんはこねまち)の大涌谷(おわくだに)には、歩(ある)きながら火山(かざん)の煙(けむり)を近(ちか)くで見(み)ることができるコースがあります。しかし、7年前(ねんまえ)の5月(がつ)に噴火(ふんか)が起(お)こる可能性(かのうせい)が高(たか)くなって、入(はい)ることができなくなりました。
神奈川県(かながわけん)などは、噴火(ふんか)で飛(と)んで来(き)た石(いし)から体(からだ)を守(まもる)る シェルターを7つ作(つく)りました。そして、3月(がつ)28日(にち)から観光客(かんこうきゃく)が大涌谷(おおわくだに)を歩(ある)くコースに入(はい)ることができるようにしました。観光客(かんこうきゃく)は安全(あんぜん)のため、30人(にん)までのグループで一緒(いっしょ)に歩(ある)きます。
3月(がつ)28日(にち)は箱根町(はこねまち)の町長(ちょうちょう)が観光客(かんこうきゃく)にあいさつをして、大涌谷(おおわくだに)で有名(ゆうめい)なお土産(みやげ)の「黒(くろ)たまご」を渡(わた)しました。
เนื้อข่าวบอกว่า ที่หุบเขาโอวากูดานิในเมืองฮาโกเนะจังหวัดคานางาวะนั้น มีเส้นทางที่สามารถเดินชมควันภูเขาไฟได้ในระยะใกล้ แต่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 มีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่ภูเขาฮาโกเนะซึ่งเป็นภูเขาไฟจะปะทุ จึงไม่สามารถเข้าไปได้อีก
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
神奈川県箱根町(かながわけんはこねまち)の大涌谷(おおわくだに)には、歩(ある)きながら火山(かざん)の煙(けむり)を近(ちか)くで見(み)ることができるコースがあります。
ประโยคนี้บอกว่า "ที่หุบเขาโอวากูดานิในเมืองฮาโกเนะจังหวัดคานางาวะนั้น มีเส้นทางที่สามารถเดินชมควันภูเขาไฟได้ในระยะใกล้"
     
火山(かざん)แปลว่าภูเขาไฟ หมายถึงภูเขาที่ก่อตัวจากหินหนืดใต้ดินที่ปะทุขึ้นมา
 
เราไปดูประโยคถัดกันไปค่ะ
 
7年前(ねんまえ)の5月(がつ)に噴火(ふんか)が起(お)こる可能性(かのうせい)が高(たか)くなって、入(はい)ることができなくなりました。
ประโยคนี้บอกว่า "เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 มีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่จะปะทุ จึงไม่สามารถเข้าไปได้อีก"
 
可能性(かのうせい)แปลว่าความเป็นไปได้
 
可能(かのう)แปลว่าเป็นไปได้ ส่วนคำว่า 性(せい)ที่ตามมานั้น แปลว่าลักษณะหรือความ
 
ไปดูประโยคต่อไปกันค่ะ
 
3月(がつ)28日(にち)は箱根町(はこねまち)の町長(ちょうちょう)が観光客(かんこうきゃく)にあいさつをして、大涌谷(おおわくだに)で有名(ゆうめい)なお土産(みやげ)の「黒(くろ)たまご」を渡(わた)しました。
ประโยคนี้บอกว่า "เมื่อวันที่ 28 มีนาคม นายกเทศมนตรีเมืองฮาโกเนะได้กล่าวต้อนรับและได้มอบ คูโระ ทามาโงะ หรือไข่ดำ อันเป็นของฝากขึ้นชื่อของหุบเขาโอวากูดานิแก่นักท่องเที่ยว"
 
みやげ แปลว่าของฝากและของขึ้นชื่อที่นำติดตัวกลับจากการเดินทางไปยังท้องถิ่นนั้น ๆ หรือของที่ถือติดไม้ติดมือไปฝากยามไปเยี่ยมเยียนผู้อื่น
 
เวลาอยากให้สุภาพขึ้นอีกนิด ก็เติมคำว่า お  ไว้ข้างหน้า เป็น おみやげ
 
มีหลายคำเลยค่ะ ที่ไป ๆ มา ๆ お ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของศัพท์นั้น ๆ ไปเลย เช่น お茶(ちゃ)หรือ お菓子(かし)
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ