04น. 51ว.

รู้คำรู้ข่าว "โรงเรียนมัธยมปลายในสังกัดทางการกรุงโตเกียวจำนวนมาก ยกเลิกกฎข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปของโรงเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 25 เมษายน 2565 รับชมได้ถึง 10 เมษายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "โรงเรียนมัธยมปลายในสังกัดทางการกรุงโตเกียวจำนวนมาก ยกเลิกกฎข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปของโรงเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน" ซึ่งเป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「厳しい(きびしい)kibishii」 ซึ่งแปลว่า เข้มงวด และ 「生徒(せいと)seeto」 ซึ่งแปลว่า นักเรียน เป็นต้น

photo

เค้าโครงรายการ