04น. 38ว.

รู้คำรู้ข่าว "รวบรวมเงินบริจาคเพื่อชาวยูเครนได้ราว 4,000 ล้านเยน"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 11 เมษายน 2565 รับชมได้ถึง 3 เมษายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "รวบรวมเงินบริจาคเพื่อชาวยูเครนได้ราว 4,000 ล้านเยน" ซึ่งขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「攻撃(こうげき)koogeki」 ซึ่งแปลว่า การโจมตี และ 「寄付(きふ)kifu」ซึ่งแปลว่า การบริจาค เป็นต้น

photo

[บทรายการ]

「『ウクライナ人(じん)のために使(つか)って』 約(やく)40億円(おくえん)の寄付(きふ)が集(あつ)まる」
"รวบรวมเงินบริจาคเพื่อชาวยูเครนได้ราว 4 พันล้านเยน"


 
สวัสดีค่ะ นี่เป็นช่วงของรายการ "รู้คำรู้ข่าว" โดยดิฉัน วัณณิน เผ่าเหลืองทอง ค่ะ
 
ในรายการนี้ เรามาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่นกันค่ะ หัวข้อข่าววันนี้คือ...
 

 
「ウクライナ人(じん)のために使(つか)って」
約(やく)40億円(おくえん)の寄付(きふ)が集(あつ)まる
หัวข้อข่าวบอกว่า "รวบรวมเงินบริจาคเพื่อชาวยูเครนได้ราว 4 พันล้านเยน" นี่เป็นข่าวที่ขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY ของ NHK เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
 
ก่อนอื่น เราไปฟังศัพท์กันค่ะ
 
攻撃(こうげき)
การโจมตี
 
寄付(きふ)
การบริจาค
 
40億(おく)
4 พันล้าน
 
เอาล่ะค่ะ เมื่อมีศัพท์พร้อมในใจ ต่อไป เราไปฟังเนื้อข่าววันนี้กันค่ะ
 
ロシアの軍(ぐん)がウクライナに攻撃(こうげき)を続(つづ)けています。
東京都港区(とうきょうとみなとく)のウクライナ大使館(たいしかん)には、花(はな)を置(お)いて亡(な)くなった人(ひと)のことを祈(いの)る場所(ばしょ)が作(つく)ってあります。
寄付(きふ)のお金(かね)を持(も)って来(く)る人(ひと)もいます。
1歳(さい)の子(こ)どもがいる女性(じょせい)は「逃(に)げた所(ところ)で赤(あか)ちゃんを産(う)んだり、子(こ)どもが亡(な)くなったりしたのをニュースで見(み)ました。
とてもつらいです。
寄付(きふ)を役(やく)に立(た)ててほしいです」と話(はな)していました。
ウクライナ大使館(たいしかん)によると、寄付(きふ)のための銀行口座(ぎんこうこうざ)に、3月(がつ)7日(なのか)までに15万人(まんにん)ぐらいから約(やく)40億円(おくえん)が集(あつ)まりました。
คุณผู้ฟังคะ นับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครน ในญี่ปุ่น ผู้คนที่ต้องการสนับสนุนชาวยูเครนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ข่าวนี้เป็นเรื่องของผู้คนที่เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตยูเครนในกรุงโตเกียวเพื่อให้ความสนับสนุน เช่น บริจาคเงิน เป็นต้น
 
สถานทูตเผย ณ ตอนที่มีการลงข่าวนี้ว่า รวบรวมเงินบริจาคได้ 4 พันล้านเยน
 

 
ต่อไป เรามาดูกันทีละประโยคค่ะ ประโยคแรกคือ...
 
ロシアの軍(ぐん)がウクライナに攻撃(こうげき)を続(つづ)けています。
ประโยคนี้บอกว่า "กองทหารรัสเซียยังคงโจมตียูเครนต่อไป"
 
攻撃(こうげき)แปลว่าการโจมตี ส่วน  反撃(はんげき)แปลว่าการโจมตีตอบโต้
 
เราไปดูประโยคถัดกันไปค่ะ
 
東京都港区(とうきょうとみなとく)のウクライナ大使館(たいしかん)には、花(はな)を置(お)いて亡(な)くなった人(ひと)のことを祈(いの)る場所(ばしょ)が作(つく)ってあります。寄付(きふ)のお金(かね)を持(も)って来(く)る人(ひと)もいます。
ประโยคนี้บอกว่า "ที่สถานเอกอัครราชทูตยูเครนในเขตมินาโตะของกรุงโตเกียว มีการจัดบริเวณให้วางดอกไม้และสวดภาวนาให้แก่ผู้เสียชีวิต มีบางคนนำเงินมาบริจาค"
 
ได้ยินคำว่า  寄付(きふ)หรือการบริจาค กันหลายครั้งเลยนะคะในข่าวนี้
 
寄付(きふ)する คือ มอบเงินหรือสิ่งของที่ตัวเองมีอยู่แก่องค์การของทางการหรือสถานที่ทางศาสนา เป็นต้น
 
ไปดูประโยคต่อไปกันค่ะ
 
ウクライナ大使館(たいしかん)によると、寄付(きふ)のための銀行口座(ぎんこうこうざ)に、7日(なのか)までに15万人(まんにん)ぐらいから約(やく)40億円(おくえん)が集(あつ)まりました。
ประโยคนี้บอกว่า "สถานเอกอัครราชทูตยูเครนเผยว่า จนถึงวันที่ 7 มีนาคม มีเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินบริจาคทั้งสิ้นราว 4 พันล้านเยนจากผู้คนราว 150,000 คน"
 
40億円(おくえん)หรือ 4 พันล้านเยนนั้น ตกประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
 
สถานเอกอัครราชทูตยูเครนบอกว่า เงินบริจาคนี้จะนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและในการจัดหาสิ่งของให้แก่ชาวยูเครน
 
นี่คือ "รู้คำรู้ข่าว" สำหรับวันนี้ แล้วพบกันใหม่ค่ะ さようなら。

เค้าโครงรายการ