04น. 38ว.

รู้คำรู้ข่าว "รวบรวมเงินบริจาคเพื่อชาวยูเครนได้ราว 4,000 ล้านเยน"

รู้คำรู้ข่าว

ออกอากาศวันที่ 11 เมษายน 2565 รับชมได้ถึง 3 เมษายน 2566

"รู้คำรู้ข่าว" พาคุณผู้ฟังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นจากข่าวภาษาญี่ปุ่น หัวข้อข่าววันนี้คือ "รวบรวมเงินบริจาคเพื่อชาวยูเครนได้ราว 4,000 ล้านเยน" ซึ่งขึ้นเว็บไซต์ NEWS WEB EASY เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ศัพท์ที่เรียนนั้น เช่น 「攻撃(こうげき)koogeki」 ซึ่งแปลว่า การโจมตี และ 「寄付(きふ)kifu」ซึ่งแปลว่า การบริจาค เป็นต้น

photo

เค้าโครงรายการ