14น. 35ว.

ชิซูโอกะ..สวรรค์ของชาเขียว

การท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 1 เมษายน 2564 รับชมได้ถึง 3 มีนาคม 2566

ชิซูโอกะเป็นแหล่งผลิตชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชาเขียวไม่เหมือนชาดำเพราะไม่ต้องหมักแต่ใช้วิธีการนึ่งและตากให้แห้ง ชาเขียวมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับการเก็บเกี่ยวและเทคนิคการผลิต คุณอนันดา จาค็อบส์ นักแสดงชาวอเมริกันไปเยือนชิซูโอกะในช่วงฤดูกาลเก็บใบชาเพื่อพบปะผู้คนที่อุทิศชีวิตเพื่อผลิตเครื่องดื่มอันยอดเยี่ยมนี้ (รายการนี้เคยออกอากาศเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)

photo
คุณอนันดา จาค็อบส์ นักแสดงชาวอเมริกัน
photo
ชาเขียวญี่ปุ่น
photo
การปลูกชาบนที่ราบสูงมากิโนฮาระครอบคลุมพื้นที่กว่า 31,000 ไร่และผลิตชาเขียวคิดเป็นร้อยละ 40 ของชาเขียวที่ผลิตในชิซูโอกะ พื้นที่ขนาดใหญ่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่ร้างที่ปลูกอะไรไม่ขึ้น จนกระทั่งเริ่มมีการพัฒนาเมื่อราว 150 ปีก่อน
photo
โทจิซาวะตั้งอยู่บนเทือกเขาบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำวาราชินะ ภูมิประเทศและอุณหภูมิที่แตกต่างทำให้เกิดหมอกซึ่งช่วยบดบังแดดจ้า ทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการผลิตชาคุณภาพยอดเยี่ยม ที่นี่เก็บใบชาด้วยมือในแบบดั้งเดิม

เค้าโครงรายการ