14น. 34ว.

อยู่เคียงข้างเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยชาวต่างชาติ

เรื่องเล่าจากบ้านเกิด

ออกอากาศวันที่ 28 ธันวาคม 2564 รับชมได้ถึง 28 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองนาริตะของจังหวัดชิบะ ทางตะวันออกของกรุงโตเกียวมีผู้ป่วยชาวต่างชาติมาใช้บริการจำนวนมาก เมื่อปี 2562 โรงพยาบาลแห่งนี้ให้การรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติ 4,500 คนจากกว่า 50 ประเทศและดินแดน ผู้ป่วยหลายคนมีปัญหาต่าง ๆ เช่น อาจอาศัยในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายหรืออาจจะไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ แพทย์หญิงอาซากะ โทโมมิทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่นี่ เธอทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อรับประกันว่าผู้ป่วยเหล่านี้สามารถเข้ารับการรักษาได้ เราจะไปติดตามการทำงานของเธอที่ต้องการผลักดันเรื่องนี้แม้ว่าจะเผชิญปัญหามากมาย (รายการนี้เคยออกอากาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564)

photo
แพทย์หญิงอาซากะ โทโมมิรักษาผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มีความกังวลด้วยความกระตือรือร้น คติของเธอคือ "ถ้าเราไม่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ แล้วใครจะทำ"
photo
แพทย์หญิงโทโมมิทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ
photo
แพทย์หญิงโทโมมิต้องการอยู่เคียงข้างผู้ป่วยที่เธอดูแลอยู่ แต่ความตั้งใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เธอต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่สามารถยอมรับได้

เค้าโครงรายการ