14น. 38ว.

คุณอาบีล บันดัก ผู้ร่วมก่อตั้ง Tech2Peace

Direct Talk

ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม 2565 รับชมได้ถึง 24 มีนาคม 2566

คุณอาบีล บันดัก คือผู้ร่วมก่อตั้งงานสัมมนาเพื่อให้เยาวชนชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ใช้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านโครงการด้านเทคโนโลยี เธอทุ่มเทความพยายามต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น เราได้สัมภาษณ์คุณบันดักเกี่ยวกับโอกาสใหม่ ๆ เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์

photo
คุณอาบีล บันดัก ผู้ร่วมก่อตั้ง Tech2Peace

เค้าโครงรายการ