14น. 39ว.

คุณลิเลียน ฟาน ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเกียวตันโย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

Direct Talk

ออกอากาศวันที่ 10 มีนาคม 2565 รับชมได้ถึง 10 มีนาคม 2566

ในมาเลเซียนั้น มีผู้ลี้ภัยราว 180,000 คน ในจำนวนดังกล่าวเป็นชาวโรฮีนจากว่า 100,000 คนซึ่งหนีออกมาจากเมียนมาและมาถึงมาเลเซียผ่านทางบังกลาเทศ เราได้พูดคุยกับคุณลิเลียน ฟาน นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจาให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและพึ่งพาตนเองได้ (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)

photo
คุณลิเลียน ฟาน ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเกียวตันโย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

เค้าโครงรายการ