14น. 36ว.

คุณซินเทีย ชเว ผู้ร่วมก่อตั้ง Stop AAPI Hate องค์กรที่ต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก

Direct Talk

ออกอากาศวันที่ 14 ตุลาคม 2564 รับชมได้ถึง 14 ตุลาคม 2565

Stop AAPI Hate ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมอันเกิดจากความเกลียดชังต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก ที่มีมากขึ้นในสหรัฐซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 องค์กรนี้รวบรวมและรายงานข้อมูลของเหตุความเกลียดชังที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อทำให้ประเด็นที่คลุมเครือมีความกระจ่างขึ้น เราได้สอบถามคุณซินเทีย ชเว ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรดังกล่าวเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของอาชญากรรมเช่นว่านี้และมาตรการที่จำเป็นสำหรับอนาคต (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564)

photo
คุณซินเทีย ชเว ผู้ร่วมก่อตั้ง Stop AAPI Hate องค์กรที่ต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิก

เค้าโครงรายการ