14น. 36ว.

คุณโอลกา ไรเค ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอชาวกัวเตมาลา

Direct Talk

ออกอากาศวันที่ 30 กันยายน 2564 รับชมได้ถึง 30 กันยายน 2565

คุณโอลกา ไรเคคือผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอที่ดำเนินงานอยู่ในกัวเตมาลา ในประเทศที่วัฒนธรรมสิ่งทอเป็นไปอย่างคึกคักแห่งนี้ คุณโอลกาได้เรียนรู้ประเพณีย้อมผ้าที่หยั่งรากลึกในภูมิภาคชนบทหลายแห่งและส่งเสริมสิ่งทอเหล่านี้ในพื้นที่อื่น ๆ ของกัวเตมาลาและต่างประเทศด้วย เราได้สอบถามว่าวัฒนธรรมสิ่งทอของกัวเตมาลาได้รับการอนุรักษ์ไว้ในยามที่ต้องเผชิญเคราะห์ร้าย เช่น สงครามกลางเมืองและภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างไร (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564)

photo
คุณโอลกา ไรเค ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอชาวกัวเตมาลา

เค้าโครงรายการ