14น. 38ว.

ชายชาวอัฟกานิสถานที่พยายามช่วยเหลือบ้านเกิดจากญี่ปุ่น

สีสันหลากวัฒนธรรม

ออกอากาศวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 รับชมได้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2566

อัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับวิกฤติด้านมนุษยธรรมอย่างหนักหน่วงหลังจากทาลีบันเข้ายึดอำนาจเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2564 คุณบาบูริ แอชราฟ ผู้เกิดที่อัฟกานิสถาน จำหน่ายผลไม้แห้งในญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือผู้คนในประเทศบ้านเกิดของตนเอง โดยผลไม้แห้งถือเป็นของขึ้นชื่อของอัฟกานิสถาน เราไปติดตามความพยายามของคุณแอชราฟเพื่อให้ความช่วยเหลือของเขายังดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางปัญหาเรื่องการขนส่งที่หยุดชะงัก (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565)

photo
คุณบาบูริ แอชราฟจำหน่ายผลไม้แห้งที่ผลิตในอัฟกานิสถานที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชิบะ
photo
ผลไม้แห้งดังกล่าวได้แก่ แอปริคอท มะเดื่อ และลูกเกด รวมถึงผลไม้แห้งอื่น ๆ ที่ปลอดยาฆ่าแมลง ผลไม้เหล่านี้ตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 40 วัน
photo
นี่คือองุ่นที่เก็บได้มา คุณบาบูริทำการค้าที่เป็นธรรมกับเกษตรกรสัญญาจ้าง 34 ราย
photo
พรมแดนของอัฟกานิสถานที่ติดกับปากีสถานซึ่งเป็นเส้นทางการส่งออกถูกปิดไป ทำให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ติดค้างอยู่ที่นั่นจำนวนมาก

เค้าโครงรายการ