14น. 40ว.

5 ปีของเยาวชนชาวเคิร์ดในโตเกียว: บทสัมภาษณ์ของคุณฮิวงะ ฟูมิอาริ ผู้กำกับ

สีสันหลากวัฒนธรรม

ออกอากาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รับชมได้ถึง 10 พฤศจิกายน 2565

สารคดีที่เผยแพร่ในปี 2564 อิงจากบทสัมภาษณ์ 5 ปีของกลุ่มเยาวชนชาวเคิร์ดผู้เกิดในตุรกี ซึ่งมาเติบโตในญี่ปุ่น การยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยในญี่ปุ่นของพวกเขาล้มเหลวหลายครั้ง ทำให้ความฝันที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและได้รับการจ้างงานนั้นยากที่จะกลายเป็นจริง คุณฮิวงะ ฟูมิอาริ ผู้กำกับได้บอกเล่าถึงแนวคิดของเขาในการสร้างสรรค์ผลงาน "Tokyo Kurds" และอธิบายว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อมุมมองที่เขามีต่อญี่ปุ่นในปัจจุบันอย่างไร (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564)

photo
คุณฮิวงะ ฟูมิอาริ ผู้กำกับ
photo
คุณรามาซันเคยศึกษาโดยหวังจะเป็นล่ามแปลภาษา
photo
คุณโอซันพยายามไปสัมภาษณ์กับบริษัทด้านบันเทิงโดยหวังที่จะทำตามความฝันในการเป็นผู้สร้างความบันเทิง

เค้าโครงรายการ