14น. 33ว.

สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อเมียนมา

สีสันหลากวัฒนธรรม

ออกอากาศวันที่ 29 กันยายน 2564 รับชมได้ถึง 29 กันยายน 2565

ผู้คนในญี่ปุ่นได้เริ่มโครงการความช่วยเหลือโดยหวังที่จะช่วยชาวเมียนมาซึ่งกำลังเผชิญความวุ่นวายหลังจากเหตุรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2564 ความช่วยเหลือดังกล่าวมีตั้งแต่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไประดมทุนริมถนนทุกสัปดาห์ ไปจนถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่จัดทำบริการ "พี่เลี้ยงเด็กเพื่อเมียนมา" และเจ้าของกิจการคนหนึ่งที่ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมด้วยการนำเข้ากาแฟเมียนมา เราจะไปติดตามรูปแบบความช่วยเหลือระดับปัจเจกบุคคลเหล่านี้ในช่วงหลังรัฐประหาร 4 เดือนนับจนถึงเดือนมิถุนายน (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564)

photo
คุณมิยาจิ อาโออิ ขอรับเงินบริจาคริมถนน
photo
คุณวาตานาเบะ นางิซะ จัดตั้งบริการพี่เลี้ยงเด็กเพื่อการกุศล
photo
คุณโอกูโตมิ ทาเกฮิโตะ ดำเนินกิจการร้านกาแฟเมียนมา

เค้าโครงรายการ