14น. 36ว.

ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ

สีสันหลากวัฒนธรรม

ออกอากาศวันที่ 29 ธันวาคม 2564 รับชมได้ถึง 29 ธันวาคม 2565

ครั้งนี้เราจะพาไปติดตามสถานการณ์ในญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมที่คุณฮารูน กูเรชีจากปากีสถานได้ดำเนินการมา 30 ปี เขาเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการของหนึ่งในมัสยิดหลายแห่งของกรุงโตเกียว เขามอบความช่วยเหลือให้แก่คนไร้บ้านและคนยากจนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตาม โดยรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ด้วย แนวคิดเรื่องความเห็นอกเห็นใจของเขาทำให้กลุ่มคนหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นประทับใจ อะไรคือแรงบันดาลใจของเขา (รายการนี้ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

photo
คุณฮารูน กูเรชี วัย 55 ปี ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว
photo
มัสยิดโอตสึกะในกรุงโตเกียวคือศูนย์กลางที่ชาวมุสลิมมาให้ความช่วยเหลือร่วมกัน
photo
นักศึกษามหาวิทยาลัยเริ่มโครงการอาหารร่วมกับคุณฮารูน
photo
บริจาคอาหาร

เค้าโครงรายการ