17น. 32ว.

ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม

ดนตรีพาเที่ยว

ออกอากาศวันที่ 3 ตุลาคม 2564 รับชมได้ถึง 3 ตุลาคม 2565

ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณใจเทพ ร่าเริงใจ เจ้าของผลงานดนตรีประกอบภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังหลายเรื่อง โดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" ซึ่งเข้าฉายที่ญี่ปุ่นด้วย ครั้งนี้เราจะพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการเรียนต่อด้านดนตรีที่ญี่ปุ่น รวมถึงประสบการณ์ที่น่าสนใจระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคย

photo
คุณใจเทพ ร่าเริงใจ

เค้าโครงรายการ