17น. 40ว.

ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน

ดนตรีพาเที่ยว

ออกอากาศวันที่ 26 กันยายน 2564 รับชมได้ถึง 26 กันยายน 2565

ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของคุณใจเทพ ร่าเริงใจ เจ้าของผลงานดนตรีประกอบภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังหลายเรื่อง โดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" ซึ่งเข้าฉายที่ญี่ปุ่นด้วยนั้น ถือเป็นผลงานที่คุณใจเทพทำดนตรีประกอบให้ในขณะที่เขาศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น เราจะพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้รวมถึงอิทธิพลและแรงบันดาลใจที่ได้รับจากญี่ปุ่นระหว่างที่สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคย

photo
คุณใจเทพ ร่าเริงใจ
photo
ภาพยนตร์เรื่อง "ฮาวทูทิ้ง..ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ" (Happy Old Year) กำกับโดยคุณนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ดนตรีประกอบภาพยนตร์โดยคุณใจเทพ ร่าเริงใจ

เค้าโครงรายการ