16น. 02ว.

ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน

ดนตรีพาเที่ยว

ออกอากาศวันที่ 12 กันยายน 2564 รับชมได้ถึง 12 กันยายน 2565

ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "คำเลียนเสียง" ทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย ลองมาทายกันว่าเสียงในภาษาญี่ปุ่นที่คุณจะได้ยินต่อจากนี้คือเสียงอะไร คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย

photo
คุณมาลิน นากาจิม่า

เค้าโครงรายการ