16น. 00ว.

ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน

ดนตรีพาเที่ยว

ออกอากาศวันที่ 5 กันยายน 2564 รับชมได้ถึง 5 กันยายน 2565

ดนตรีพาเที่ยวสัปดาห์นี้พูดคุยกับคุณมาลิน นากาจิม่า อาจารย์สอนภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งครั้งนี้เป็นหัวข้อเรื่อง "คำอุทาน" ทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย คำอุทานในภาษาไทยหลายคำ เมื่อชาวญี่ปุ่นได้ยินแล้วอาจตกใจเพราะมีความหมายที่ต่างออกไปในภาษาญี่ปุ่น ห้ามพลาดติดตามรับฟัง คุณศิวัช มโนมัยสันติภาพและคุณสุทธิพร บุญช่วย อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะ ๆ เช่นเคย

photo
คุณมาลิน นากาจิม่า

เค้าโครงรายการ