14น. 29ว.

กล่องเครื่องสำอางโบราณมากิเอะประดับมุกลายล้อเกวียนแช่น้ำ

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 26 มีนาคม 2563 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

เราขอแนะนำกล่องเครื่องสำอางจากศตวรรษที่ 12 ที่มีความโค้งมน ประดับมุกและผงสีทองเป็นลายล้อเกวียน นี่คือผลงานชิ้นเอกที่แสดงให้เห็นความก้าวล้ำของเทคนิคแบบมากิเอะในยุคเฮอัน

photo
กล่องเครื่องสำอางโบราณมากิเอะประดับมุกลายล้อเกวียนแช่น้ำ
photo
ฝากล่องเครื่องสำอาง
photo
ลวดลายใต้ฝากล่องเครื่องสำอาง

เค้าโครงรายการ