14น. 44ว.

โคมไฟแขวนฉลุลวดลายดอกบ๊วยและต้นไผ่

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

โทโร หรือ โคมไฟ ซึ่งทำจากทองสัมฤทธิ์นี้ทำขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยฉลุลวดลายอันวิจิตรบรรจงของดอกบ๊วยและต้นไผ่ ซึ่งเป็นลายแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น รายการวันนี้จะนำเสนอโคมไฟที่เชื่อว่าทำขึ้นในโรงหล่อเท็งเมียว ซึ่งยุคนั้นถือเป็นโรงหล่ออันมีชื่อเสียงระดับประเทศ

photo

เค้าโครงรายการ