14น. 31ว.

ผอบทรงอัญมณีเพลิงบรรจุพระธาตุ

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ผอบโลหะใบนี้ทำขึ้นในศตวรรษที่ 13 เพื่อบรรจุพระธาตุที่เชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ สูงกว่า 50 เซนติเมตร และประกอบด้วยฐานที่มีรูปทรงซับซ้อน มีคอหนุนอัญมณีที่มีเปลวไฟลุกโชน คนญี่ปุ่นเชื่อว่าพระธาตุเหล่านี้มีพลังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและบันดาลให้คำอธิษฐานเป็นจริง

photo
ผอบทรงอัญมณีเพลิงบรรจุพระธาตุ

เค้าโครงรายการ