14น. 43ว.

งานรื่นเริงใต้ต้นซากุระดอกบานสะพรั่ง

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 14 มีนาคม 2562 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ฉากพับคู่หนึ่งจากต้นศตวรรษที่ 17 มีภาพเขียนของบรรดาผู้ร่วมสังสรรค์อย่างสนุกสนานในฤดูใบไม้ผลิใต้ต้นซากุระที่ออกดอกบานสะพรั่ง และเรายังได้เห็นเหล่าผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นชายกำลังแสดงละครอันเป็นที่นิยมประจำยุคสมัยนั้น งานเลี้ยงสังสรรค์ชมดอกซากุระซึ่งประกอบด้วยผู้หญิงเท่านั้นดูเหมือนบ่งบอกเป็นนัยถึงสันติภาพที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลายาวนานของสงครามกลางเมือง

photo
งานรื่นเริงใต้ต้นซากุระดอกบานสะพรั่ง

เค้าโครงรายการ