14น. 41ว.

ประตูหน้าคฤหาสน์ตระกูลอิเกดะ เจ้าครองแคว้น

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

สิ่งปลูกสร้างไม้อันโอ่โถงที่มีหลังคากระเบื้องขนาดใหญ่และป้อมยามขนาบทั้งสองด้านนี้ คือประตูหน้าคฤหาสน์ตระกูลอิเกดะในเอโดะ หรือโตเกียวในปัจจุบัน ทั้งการออกแบบและขนาดของประตู ทำให้มีแค่ซามูไรชั้นสูงเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้สร้างขึ้นได้ แม้ว่าคฤหาสน์ถูกรื้อถอนไปแล้ว แต่ประตูหน้านี้ยังคงอยู่ในปัจจุบัน

photo
ประตูหน้าคฤหาสน์ตระกูลอิเกดะ เจ้าครองแคว้น

เค้าโครงรายการ