14น. 49ว.

เหรียญทองคำโคะบัง

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

เมื่อ 60 ปีก่อนมีการขุดค้นพบเหรียญทองคำ 3 แบบจากช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 ได้จากพื้นที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งในย่านกลางเมืองของกรุงโตเกียว เหรียญทองคำเหล่านี้คือเหรียญทองคำโคะบังจากสมัยเอโดะ ความแวววาวของทองคำนั้นไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านไปหลายศตวรรษ ซึ่งแสดงให้เห็นความพยายามของรัฐบาลในขณะนั้นในการรักษาความเชื่อใจของสาธารณชนต่อเหรียญทองคำเหล่านี้ (รายการนี้เคยออกอากาศแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559)

photo
เหรียญทองคำเคโจ เหรียญทองคำโชโตกุ และเหรียญทองคำเคียวโฮ

เค้าโครงรายการ