14น. 48ว.

ชุดบิงงาตะลายพัด ดอกเบญจมาศและคามิเลีย

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 6 กันยายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

บนผ้าพื้นสีเหลืองอร่ามชุดนี้ มีลายรูปพัดและดอกไม้กระจายอยู่บนตัวชุด ย้อมสีด้วยเทคนิคที่เรียกว่า "บิงงาตะ" สมัยก่อนชุดลักษณะนี้สวมใส่โดยสตรีชนชั้นสูงในราชอาณาจักรริวกิว ชุดบิงงาตะกำเนิดขึ้นจากประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของริวกิว โดยผสมผสานสีสันกึ่งเขตร้อนกับอิทธิพลของจีนและญี่ปุ่นไว้ด้วยกัน

photo
ชุดบิงงาตะลายพัด ดอกเบญจมาศและคามิเลีย

เค้าโครงรายการ