14น. 44ว.

จิโงกุ โซชิ (ภาพม้วนฉากนรก)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 14 มิถุนายน 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

จิโงกุ โซชิ หรือ ภาพม้วนฉากนรก จากศตวรรษที่ 12 แสดงภาพนรกที่เหล่าคนบาปตกลงไป เชื่อกันว่าภาพวาดม้วนนี้ทำขึ้นโดยพระบัญชาของจักรพรรดิโกะ-ชิรากาวะ ผู้ทรงสะสมภาพม้วนชุดมหึมา ชุดภาพม้วนเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจทางวัฒนธรรมด้วย

photo
จิโงกุ โซชิ (ภาพม้วนฉากนรก)

เค้าโครงรายการ