14น. 46ว.

กล่องเครื่องเขียนลายแปดสะพานโดยโองาตะ โคริง

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

กล่องเครื่องเขียนลายแปดสะพานได้รับการออกแบบขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 โดยโองาตะ โคริง ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการวาดภาพบนผนัง กล่องเครื่องเขียนใบนี้ปิดทองฝังมุกเป็นภาพดอกไอริสญี่ปุ่นบานสะพรั่งที่ริมลำธาร นี่คือฉากหนึ่งในวรรณกรรมโบราณของญี่ปุ่นเรื่อง “ตำนานอิเซะ” ถึงแม้อิงกับวรรณกรรมเก่าแก่ แต่ภาพที่ปรากฏบนกล่องเครื่องเขียนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของโคริงที่จะหลุดพ้นจากกรอบขนบดั้งเดิมในการรังสรรค์งานศิลปะแขนงนี้ (รายการนี้เคยออกอากาศไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558)

photo
กล่องเครื่องเขียนลายแปดสะพานโดยโองาตะ โคริง

เค้าโครงรายการ