14น. 42ว.

ดะริวเกียว กระจกเงาทองสัมฤทธิ์ลายเทวะและมังกร (Daryukyo)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 12 ตุลาคม 2560 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ผลงานศิลปะชิ้นเอกที่แนะนำในรายการตอนนี้ คือ กระจกเงาทองสัมฤทธิ์ทำในสมัยศตวรรษที่ 4 กระจกมีพลังสะท้อนภาพผู้คนหรือจุดไฟได้และถือกันว่าเป็นวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ในยุคโบราณกาล กระจกหลายบานนำเข้าจากจีนมายังเกาะต่าง ๆ ในญี่ปุ่นและกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ และได้รับการนำไปฝังในฐานะของติดตัวของผู้เสียชีวิตซึ่งมากด้วยอำนาจบารมี เฉกเช่นเดียวกัน กระจกบานนี้ถูกขุดขึ้นมาจากเนินสุสานฝังศพ แต่ทำขึ้นในหมู่เกาะญี่ปุ่นเลียนแบบกระจกทำในจีน ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 44.5 เซนติเมตร ทำให้กระจกบานนี้มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับกระจกทั่วไปในเอเชียตะวันออก และหลอมขึ้นมาด้วยทักษะอันเยี่ยมยอด กระจกต้นแบบของกระจกบานนี้ทำขึ้นบนพื้นฐานมุมมองของชาวจีนต่อโลกของเทพเจ้าในจินตนาการ แต่ช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นไม่เข้าใจความหมายของลายเหล่านั้นและรังสรรค์ลวดลายขึ้นมาใหม่โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง กระจกบานนี้ไขปริศนาแห่งประวัติศาสตร์ของการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกแห่งอดีตกาล

photo

เค้าโครงรายการ