14น. 43ว.

กล่องเครื่องเขียนลายสะพานลอยน้ำ โดยฮนอะมิ โคเอะสึ (Funabashi Maki-e Suzuribako)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ซุซุริบะโกะคือกล่องอุปกรณ์เครื่องเขียน กล่องลักษณะนี้ใช้เป็นของตกแต่งในห้องเช่นกัน และสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นงานฝีมืออันประณีตโดดเด่นเพื่อการนี้ กล่องใบนี้ทำขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 และออกแบบเป็นลายสะพานลอยน้ำบนฝาปิดนูนโค้ง การออกแบบในแนวพิลึกพิลั่นนี้แสดงถึงความกล้าในการฉีกแนวออกไปจากขนบเดิมในการทำเครื่องเขินมะกิ-เอะหรือภาพที่โรยด้วยผงเงินผงทองบนเครื่องเขินซึ่งมีมาเป็นเวลายาวนาน ฮนอะมิ โคเอะสึ คือ ผู้สร้างสรรค์งานชิ้นนี้ เขาสร้างผลงานร่วมกับศิลปินและช่างฝีมือหลายแขนง โชกุนโทะกุงะวะ
อิเอะยะซุ มอบที่ดินบริเวณชานเมืองเกียวโตให้แก่เขาซึ่งต่อมา โคเอะสึได้สร้างหมู่บ้านของเหล่าช่างฝีมือขึ้นมา หนึ่งศตวรรษต่อมา สมาชิกคนหนึ่งในตระกูลนี้ คือ โอะงะตะ โคริง ได้รับแรงบันดาลใจเป็นอันมากจากโคเอะสึและได้เปลี่ยนแนวทางของประวัติศาสตร์วงการศิลปะของญี่ปุ่นไปจากเดิม

photo

เค้าโครงรายการ