14น. 44ว.

พัดเทวะแห่งเกาะอะมะมิ โอชิมะ (Kamiougi)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

พัดขนาดใหญ่เล่มนี้กว้างหนึ่งเมตรเศษ ด้านหน้าและด้านหลังประดับลวดลายสวยงาม ด้านหน้าเป็นรูปดวงอาทิตย์และหงส์ 2 ตัว ส่วนด้านหลังเป็นรูปดวงจันทร์กับผีเสื้อและดอกไม้ พัดเล่มนี้มาจากราชอาณาจักรริวกิวซึ่งประกอบไปด้วยเกาะต่าง ๆ ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น (ราชอาณาจักรริวกิวถูกญี่ปุ่นผนวกเป็นของตนเมื่อศตวรรษที่ 19 ซึ่งต่อมากลายเป็นโอกินาวาในปัจจุบัน) พัดเล่มนี้ทำขึ้นในราชสำนักและเป็นหนึ่งในบรรดาของกำนัลที่กษัตริย์พระราชทานแก่โนะโระหรือสตรีผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในหมู่ชาวริวกิวเชื่อกันว่าผู้หญิงทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผู้ชายด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณ และกษัตริย์ทรงได้รับการเกื้อกูลจากพระราชินี พระราชินีทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา และโนะโระได้รับมอบหมายให้ประจำตามเกาะแต่ละแห่งและหมู่บ้านเพื่อรับใช้เทพเจ้า พัดด้ามจิ้วเล่มนี้คือสัญลักษณ์ของบทบาทที่สำคัญ ดวงอาทิตย์คือตัวแทนของกษัตริย์ ขณะที่ดวงจันทร์คือตัวแทนของพระราชินี และพัดด้ามจิ้วเล่มนี้คือเครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจเทวะ

photo

เค้าโครงรายการ