14น. 44ว.

เสื้อเกราะแบบโดมะรุกับการร้อยเชือกสีผสม (เชือกแดงที่หัวไหล่) (Domaru)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2560 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

โดมะรุคือหนึ่งในบรรดารูปแบบที่เป็นตัวแทนของเสื้อเกราะแบบญี่ปุ่น ที่มาของโดมะรุเริ่มจากเสื้อเกราะที่ทำขึ้นเพื่อใช้งานในหมู่พลเดินเท้าหรือทหารระดับล่าง ต่อมาค่อย ๆ มีการนำไปใช้งานโดยนักรบซามูไรระดับสูง เสื้อเกราะโดมะรุตัวที่แนะนำในรายการนี้เชื่อกันว่าทำขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 15 และนักรบซามูไรที่ปกครองแคว้นหนึ่งทางตอนเหนือของญี่ปุ่นครอบครองโดมะรุตัวนี้ เสื้อเกราะแบบญี่ปุ่นทำขึ้นด้วยการใช้เชือกร้อยแผ่นโลหะหรือแผ่นหนังเข้าด้วยกัน และทำเป็นลายต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่นตรงที่เชือกปรากฏบนผิวด้านหน้า เสื้อเกราะตัวนี้ใช้ด้ายสีน้ำทะเลกับสีแดงปนกัน ยกเว้น ตรงหัวไหล่ อกและบางส่วนที่ใช้แต่เฉพาะเชือกสีแดงเท่านั้น ทำให้แลดูเด่นสะดุดตา เครื่องประดับตกแต่งโลหะสีทองล้วนทำขึ้นด้วยฝีมือชั้นยอดให้ความรู้สึกหรูวิจิตร เสื้อเกราะแบบญี่ปุ่นเป็นการผสมผสานงานศิลปะของช่างฝีมือแขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

photo

เค้าโครงรายการ