14น. 42ว.

อะเซะกุระ (เรือนเก็บพระสูตร) (Azekura)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

เรือนไม้ทรงสี่เหลี่ยมหลังเล็กที่แต่ละด้านมีความยาวประมาณ 1.8 เมตร ตั้งแสดงในสวนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว เรือนไม้หลังนี้สร้างขึ้นในรูปแบบที่เรียกว่า อะเซะกุระ คือ การนำท่อนไม้ทรงสามเหลี่ยมมาวางซ้อนกัน รูปแบบนี้มักใช้ในการสร้างคลังเก็บสมบัติล้ำค่าจากสมัยศตวรรษที่ 8 อะเซะกุระของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวหลังนี้มีอายุเก่าแก่ย้อนหลังไปถึงสมัยศตวรรษที่ 13 เดิมนั้นตั้งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองนารา แต่ต่อมาได้รับการเคลื่อนย้ายออกไป แล้วประกอบขึ้นมาใหม่ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงโตเกียวซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 นี่เป็นช่วงเวลาที่บรรดาศาสนสถานและศิลปวัตถุแห่งพุทธศาสนาถูกทำลายไปในพื้นที่หลายแห่งของญี่ปุ่นอันเกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ศาสนาชินโตเป็นศาสนาประจำชาติของญี่ปุ่น ฮิซะนะริ มะชิดะ ซึ่งต่อมาเป็นผู้อำนวยการคนแรกของพิพิธภัณฑ์ในญี่ปุ่นรับมือสถานการณ์นี้ด้วยการเรียกร้องให้พิทักษ์รักษาสมบัติทางวัฒนธรรมและสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา เขาได้เรียนรู้บทบาทของพิพิธภัณฑ์ในรัฐสมัยใหม่ในช่วงที่ตนเองตระเวนเยือนยุโรป และการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก็ได้เริ่มขึ้นภายใต้การนำของมะชิดะ อะเซะกุระหลังน้อยนี้เป็นหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่ได้รับการปกปักรักษาเอาไว้ได้ในท่ามกลางยุคสมัยแห่งความยุ่งยากวุ่นวายในอดีต

photo

เค้าโครงรายการ