14น. 35ว.

ชามชิโนะสีเทาลายนกอุ้มบาตร (Nezumi Shino Sekirei-mon Hachi)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 20 ตุลาคม 2559 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

ชามกลมมนรูปทรงบิดเบี้ยวไม่สมส่วนทรงตื้น...พื้นผิวส่วนใหญ่เป็นสีเทา แต่ส่วนที่เป็นสีขาวซึ่งวาดเป็นลายนกอุ้มบาตรเกาะอยู่บนหินก้อนหนึ่งในลำธารน้ำไหลริน นี่เป็นเทคนิคที่ใช้ทำเครื่องเคลือบคือลงสีก่อนแล้วขูดเอาหลายส่วนออกไปเพื่อทำลวดลาย ทว่าในกรณีนี้ ส่วนหนึ่งถูกเว้นเอาไว้โดยบังเอิญ และไม่ได้มีการลงสี เกิดเป็นรูปร่างคล้ายหินก้อนหนึ่ง จึงมีการออกแบบลวดลายขึ้นมา ณ ตอนนั้น ญี่ปุ่นในสมัยช่วงหลัง ศตวรรษที่ 16 จนถึงต้นศตวรรษที่ 17 เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากสงครามภายในและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คึกคัก และนี่ได้นำไปสู่การก่อกำเนิดของศิลปะความงามแบบใหม่ รูปแบบชิโนะที่เป็นอิสระและไม่สมบูรณ์แบบดังที่ปรากฏในชามใบนี้ คือสิ่งที่สะท้อนถึงการรับรู้ถึงความงามแบบใหม่ในโลกแห่งเครื่องเคลือบ ทว่าในที่สุดแล้ว รสนิยมก็เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง และผู้คนถึงกับลืมเลือนว่างานเหล่านี้ผลิตขึ้นที่ใด การค้นพบเตาเผามิโนะซึ่งเป็นต้นกำเนิดงานเคลือบชิโนะเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อศตวรรษที่ 20 และทุกวันนี้เป็นที่ทราบกันว่าเตาเผาเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างไรในการผลิตเครื่องเคลือบในยุคนั้น

photo

เค้าโครงรายการ