14น. 43ว.

ป้ายโลหะลายฉลุเพื่อประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา (Kanjo-ban)

มนต์เสน่ห์ศิลปะชิ้นเอกแห่งญี่ปุ่น

ออกอากาศวันที่ 15 กันยายน 2559 รับชมได้ถึง 31 มีนาคม 2572

คำว่า “บัง” ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง ป้ายแคบ ๆ ยาว ๆ ที่ใช้ในพิธีทางพุทธศาสนา ป้ายแบบนี้ใช้ประดับในวัดเมื่อมีการสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนตายหรือเพื่อสันติสุขของแผ่นดิน ตามปกติแล้ว ป้ายจะทำด้วยไหม แต่คันโจบัง ซึ่งเป็นป้ายที่นำเสนอในครั้งนี้ ทำจากแผ่นทองแดงบางเฉียบที่บุด้วยทอง และไม่มีป้ายอื่นใดที่มีลักษณะเช่นนี้ คันโจบังทำขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 7 และตกทอดต่อ ๆ มาที่วัดโฮริวจิ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ป้ายนี้มีความยาว 5 เมตรเศษ ตลอดแผงยาวมีลายฉลุละเอียดลออ ฉลุเป็นโลกที่มีพระพุทธเจ้า และชาวสวรรค์ร่ายรำอยู่ในท้องฟ้า ป้ายวิจิตรตระการตาอันมีเอกลักษณ์แผงนี้อาจทำขึ้นตามพระบัญชาของพระธิดาในเจ้าชายโชโตะกุ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานพุทธศาสนาในญี่ปุ่น คุณคะกุยุกิ มิตะ ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวสันนิษฐานว่า พระธิดาอาจโปรดฯ ให้ทำขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระเชษฐา ผู้ทรงฆ่าตัวตายหลังจากพัวพันกับปัญหาการสืบราชสมบัติพระจักรพรรดิ

photo

เค้าโครงรายการ